Privacy Verklaring

Welkom bij FUJIFILM

Wij bij FUJIFILM zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse in ons bedrijf, onze producten en onze diensten. Wij vinden het belangrijk dat uw uw privacy goed wordt beschermd tijdens het gebruik van onze website. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens op onze website onder FUJIFILM Connect (www.fujifilm-connect.com) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (GDPR).

Beheerder

Het databeheer in relatie tot enige persoonlijke data die wordt verzameld staat onder beheer van:

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (“FUJIFILM“)

Fujistraße 1

47533 Kleve

Germany

Email: help@fujifilm-connect.com

Onder management van: Adrian Clarke, Christopher Brawley, Toshihisa Iida, Koichi Tamai.

Voor meer informatie bekijk de Juridische Verklaring.

Vergaren en verwerken van persoonlijke data

U kunt onze website in principe bezoeker zonder dat u ons hoeft te vertellen wie u bent. We vereisen geen registratie voor een bezoek aan onze website. Zonder deze informatie kunnen wij enkel algemene technische data verzamelen, zoals de naam van uw Internet Service Provider. De webpagina die u hiervoor heeft bezocht en de pagina’s die u op onze website bezoekt. Deze data wordt enkel gebruikt voor analytische en statistische doeleinden. Hierin zullen uw gegevens anoniem blijven en kunnen wij u niet identificeren als persoon.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een dienst of zoals noodzakelijk voor onze legitieme belangen, inclusief voor het beantwoorden van uw vragen en om ons webaanbod, producten en diensten aan te passen en te verbeteren in overeenstemming met uw voorkeuren. (Art. 6 (1) (a), (b) en (f) GDPR).

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u ons deze informatie verstrekt, bijvoorbeeld om u te registreren voor gepersonaliseerde services en alleen verwerkt en gebruikt voor het leveren van deze persoonlijke services, of om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Bovendien hebben wij in verband met de gepersonaliseerde services het recht om uw gegevens te verwerken en te gebruiken voor reclame- en marktonderzoekdoeleinden. Of, voor gepersonaliseerde dienstverlening, als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Wanneer u toestemming geeft, kan de informatie die u tijdens uw bezoek aan onze websites bezoekt worden opgeslagen in een gebruikersprofiel om u meer specifieke gepersonaliseerde informatie te kunnen aanbieden (bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief of andere marketinguitingen). We kunnen ook informatie verzamelen over de kwaliteit en het succes van onze e-mailmarketing (bijvoorbeeld door de openings- of klikfrequenties van onze e-mails te analyseren). U kunt uw toestemming op ieder willekeurig moment intrekken.

Wanneer u gepersonaliseerde diensten gebruikt, zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken die nodig zijn voor het leveren van deze dienst voor de duur van uw lidmaatschap en daarna voor zolang als vereist of toegestaan onder toepasselijke wetgeving. We delen uw gegevens met geaffilieerde FUJIFILM-organisaties als dit nodig is om te reageren op uw vragen of indien nodig voor de levering van de services. We kunnen vragen met betrekking tot producten en diensten ook doorsturen naar een distributeur die verantwoordelijk is voor de betreffende product- of servicecategorie en -regio.

Gebruik van FUJIFILM Connect

We verzamelen persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u zich registreert voor een klantaccount. Registreren voor een klantaccount is vereist met betrekking tot eventuele promotie-aanbiedingen (inclusief cashback-aanbiedingen). Het type gegevens dat we verzamelen, ligt voor de hand in de gegevensinvoervelden die op onze website worden gebruikt. We geven voor relevante veld- en bestandstypen aan of de informatie vrijwillig is of nodig is om onze services te gebruiken.

Gebruiker account

Wanneer u zich registreert voor een klantaccount, verzamelen we meestal naam, e-mailadres en wachtwoord. Bovendien kunt u uw adres opgeven in uw klantaccount. Om onze nieuwsbrief of andere marketingcommunicatie te ontvangen, moet u zich aanmelden bij uw registratie of in uw accountinstellingen; we verzamelen en gebruiken ook informatie over uw nieuwsbrief / andere marketingcommunicatiebevestiging en het gebruik van onze informatiediensten. We kunnen ook informatie verzamelen over de kwaliteit en het succes van onze e-mailmarketing (bijvoorbeeld door de openings- of klikfrequenties van onze e-mails te analyseren). Om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie te bieden, kunnen we uw geschiedenis van producteigendom of andere interacties met ons gebruiken om te analyseren welke aanbiedingen voor u van belang kunnen zijn. In verband met onze klantenservice kunnen we mogelijk verdere informatie verzamelen en gebruiken met betrekking tot uw vragen en de manier waarop wij deze behandelen, inclusief eventuele correspondentie hierover.

Als u een klantaccount hebt aangemaakt, slaan wij uw gegevens op zolang u uw klantenaccount behoudt. U kunt uw klantaccount op elk moment laten verwijderen; door 'Account verwijderen' in uw profiel te kiezen. In het geval van verwijdering van uw klantaccount slaan wij de relevante gegevens alleen op voor zover noodzakelijk voor het nakomen van een contract of voor zover toegestaan of vereist door de wet.

Onder uw klantaccount kunt u uw contactgegevens beheren en uw huidige en eerdere bestellingen bekijken (indien van toepassing). U kunt uw account ook op elk gewenst moment verwijderen door op 'Account verwijderen' in uw profiel te klikken. Behandel uw toegangsgegevens als vertrouwelijk en deel uw wachtwoord niet met derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor misbruik van uw wachtwoord, tenzij door ons veroorzaakt. Zolang u niet uitlogt, blijft u ingelogd op onze website. Hiermee kunt u onze website en de verschillende functies gebruiken zonder opnieuw in te loggen. Sluit uw browser aan het einde van de sessie, vooral als een derde partij toegang heeft tot uw computer. Als u zich bewust wordt van of vermoedt dat een derde ongeautoriseerde toegang heeft verkregen tot uw toegangsgegevens of uw account heeft gebruikt, wijzigt u uw wachtwoord zonder onnodige vertraging en stelt u ons hiervan per e-mail op de hoogte.

Overdracht aan bevoegde autoriteiten

Elke overdracht van uw persoonlijke gegevens aan autoriteiten vindt alleen plaats in overeenstemming met dwingende wetgeving.

Gebruik van ons promotieclaimformulier (www.FUJIFILM-Connect.com/promotions)

We verzamelen aanvullende persoonlijke gegevens die u ons verstrekt bij het claimen van een promotie-aanbieding (inclusief cashback-aanbiedingen). Het type gegevens dat we verzamelen, is duidelijk zichtbaar in de gegevensinvoervelden en uploadfuncties die worden gebruikt in het relevante promotie claim formulier op onze website. We geven voor relevante velden en bestandstypen aan of de informatie vrijwillig is of vereist is om de betreffende promotie-aanbieding te claimen.

Promotie-beloningen claimen

Als u een claim wilt indienen, moet u een FUJIFILM Connect-account maken of u aanmelden (zie het gedeelte hierboven over "Gebruik van FUJIFILM Connect"). Het promotie claim formulier vereist dan verdere informatie die specifiek betrekking heeft op de indiening en verwerking van uw promotionele claim. Dit zal variëren afhankelijk van de aard van de promotie claim die wordt gedaan, maar zal waarschijnlijk verdere contactgegevens bevatten, gegevens over de goederen die u hebt gekocht (inclusief afbeeldingsbestanden voor een bewijs van aankoop) en, in verband met de afhandeling van promotionele claims, betaling via overschrijving, uw bankgegevens.

Wij gebruiken de door u verstrekte informatie om uw promotionele claim te verwerken en om te reageren op andere vragen. Nadat uw promotionele claim is verwerkt en uw beloning aan u is verstrekt, worden de aanvullende persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt in verband met uw promotieclaim (NB: met uitzondering van de gegevens voor het opzetten van uw FUJIFILM Connect-account) maximaal 30 dagen bewaard en worden dan verwijderd, alleen uw naam en het bijbehorende claimnummer en claimwaarde worden opgeslagen tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen onder toepasselijke belasting- en handelswetten. Alle verstrekte persoonlijke gegevens (inclusief die welke worden bewaard) zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij we verplicht zijn uw persoonsgegevens voor regelgevingsdoeleinden te gebruiken.

Gegevensoverdracht om promotieclaims te beheren

Voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen onder een promotionele aanbieding, kunnen we een derde partij inschakelen om namens ons het proces voor reclamatieclaims te beheren en kunnen we gegevens naar de derde partij verzenden die nodig is om een dergelijke service voor ons uit te voeren. De activiteiten van de derde partij kunnen betrekking hebben op het verzamelen van de aanvullende gegevens die nodig zijn om uw reclamatieclaim te verwerken, gebruik van gegevens om de claim te verwerken en vervolgens de promotionele beloning aan u te bieden (inclusief, indien van toepassing, het maken van de relevante bankoverschrijvingen namens ons) . Deze derde partij zal onderworpen zijn aan dezelfde strikte contractuele verplichtingen om te voldoen aan onze instructies en toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming als onze bewerker.

Overdracht aan autoriteiten

Elke overdracht van uw persoonlijke gegevens aan autoriteiten vindt alleen plaats in overeenstemming met dwingende wetten.

Nieuwsbrief en advertenties

Gegevensgebruik bij registratie voor e-mail nieuwsbrieven

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of andere marketinguitingen wenst te ontvangen, zullen wij de persoonlijke gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn of afzonderlijk door u zijn verstrekt gebruiken om u onze e-mail nieuwsbrief of andere marketing uitingen zoals overeengekomen toe te sturen. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief of andere marketing uitingen door ons een bericht te sturen of via een speciale afmeldlink in de nieuwsbrief of andere communicatie uitingen zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de datakosten die u eventueel maakt met uw eigen provider volgens uw gebruikelijke tarief.

Datagebruik voor e-mail uitingen zonder abonnement en uw recht op bezwaar

Als wij uw e-mailadres verkrijgen in verband met de verkoop van goederen of diensten en u hebt hiertegen geen bezwaar gemaakt dan hebben wij het recht om u regelmatig vergelijkbare goederen en diensten aan te bieden zoals die u heeft aangekocht. U kunt uw toestemming voor een dergelijk gebruik van uw e-mailadres op ieder moment intrekken door een bericht naar ons te sturen of door middel van de link in de e-mail waardoor u zich kunt afmelden zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de datakosten die u eventueel maakt met uw eigen provider volgens uw gebruikelijke tarief.

Gebruik van uw gegevens voor advertenties per post en uw recht om bezwaar aan te tekenen

We kunnen volgens toepasselijke wetgeving gerechtigd zijn om uw voor- en achternaam, postadres en, indien van toepassing, uw titel en academische titel op te slaan en te gebruiken voor reclame aan u. Met name voor het verzenden van aanbiedingen en informatie over onze goederen en diensten per post. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief of andere marketing uitingen door ons een bericht te sturen of via een speciale afmeldlink in de nieuwsbrief of andere communicatie uitingen zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de datakosten die u eventueel maakt met uw eigen provider volgens uw gebruikelijke tarief.

Gebruik van cookies, webtools en plug-ins voor sociale media

Verschillende webtools (analyseprogramma's en sociale-mediaservices) zijn geïntegreerd in onze website. Deze maken gebruik van "cookies". Cookies zijn tekstbestanden die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden verzonden om informatie op de pc van de gebruiker op te slaan via de browser die wordt gebruikt. Bijvoorbeeld het huidige IP-adres van de gebruiker en informatie over de gebruiker. De volgende keer dat de webserver wordt benaderd, worden de toepasselijke gegevens met betrekking tot de gebruiker verzonden vanuit het cookiebestand. U kunt het gebruik van cookies via uw browserinstellingen op elk gewenst moment deactiveren. Houd er echter rekening mee dat als u geen cookies accepteert, u bepaalde of alle functies van onze website mogelijk niet kunt gebruiken.

Op onze website zijn plug-ins voor de volgende sociale netwerken geïntegreerd (hierna gezamenlijk "netwerken" of "netwerk" genoemd):

AddThis, beheerd door het bedrijf AddThis, LLC, 8000 Westpark Dr., Suite 625, McLean, VA 22102, VS ("AddThis"). Verdere informatie over gegevensbescherming en gegevensverwerking door AddThis, evenals uw opties voor instellingen en uw rechten kunnen worden bekeken op addthis.com/privacy.

facebook.com, beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De plug-ins worden aangegeven met een Facebook-logo (witte "f" op een blauwe achtergrond met een "Like" (duim omhoog) symbool) of worden geïdentificeerd met het addendum "Facebook social plug-in". De lijst met sociale plug-ins van Facebook en hun uiterlijk kan worden bekeken op addthis.com/privacy.

Twitter, beheerd door Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS (hierna "Twitter" genoemd). De plug-ins zijn herkenbaar aan het Twitter-logo (vogelomtrek / reliëf in verschillende kleuren tegen verschillende achtergronden). De verschillende Twitter-logo's die worden gebruikt om de plug-in aan te geven, kunnen worden bekeken op de Twitter-website onder about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html.

“G+” knop van het sociale netwerk Google Plus, beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). De knop kan worden geïdentificeerd door het symbool "G +" tegen een witte achtergrond. Meer informatie hierover is te vinden op google.com/intl/policies/policies/privacy/.

Pinterest - Pinterest Trademark Agent, 635 High Street, Palo Alto, CA 94301 USA policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Instagram - Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA help.instagram.com/155833707900388.

Youtube - YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA youtube.com/t/terms?reload=9.

del.icio.us - AVOS Systems, Inc., 273 S. Railroad Ave., Suite A, San Mateo, CA 94401 USA del.icio.us/privacy.

LinkedIn - LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 USA linkedin.com/legal/privacy-policy.

Al deze netwerkplug-ins werken in essentie volgens hetzelfde basisprincipe zoals hieronder beschreven:

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen de netwerkplug-ins mogelijk een directe verbinding tot stand brengen tussen de browser van de gebruiker en de server van het betreffende netwerk. De inhoud van de relevante plug-in wordt rechtstreeks van het netwerk naar uw browser verzonden, die deze in de website zal integreren. We hebben geen invloed op de reikwijdte van de gegevens die met behulp van de plug-in worden verzameld. Daarom kunnen we u alleen informeren over de informatie die publiek toegankelijk is volgens onze huidige kennis (zie hierboven). De geïntegreerde plug-in informeert het netwerk dat de gebruiker onze website heeft bezocht en informeert het netwerk over het IP-adres van de gebruiker. Als de gebruiker op dat moment is aangemeld bij het netwerk van deze plug-in, kan het netwerk het bezoek koppelen aan het account van de gebruiker.

Als de gebruiker interactie heeft met deze plug-ins, bijvoorbeeld in het geval van Twitter door op "Tweet Dit" te klikken of met Facebook door op de knop 'Vind ik leuk' te klikken of een opmerking te maken, wordt de bijbehorende informatie direct door de gebruiker verzonden naar het netwerk waar het vervolgens zal worden opgeslagen. Bovendien kunnen er ook extra persoonlijke gegevens worden verzonden en opgeslagen, bijvoorbeeld het IP-adres van de gebruiker, persoonlijke browserinstellingen en andere parameters.

Wanneer u lid bent van het betreffende netwerk en niet wilt dat het via onze website informatie over u verzamelt en deze informatie koppelt aan de gegevens die het netwerk al over u heeft opgeslagen, sluit dan deze website, log uit van uw gebruiker account voor het respectievelijke netwerk om daarna nogmaals onze website te bezoeken.

Als u geen lid bent van het netwerk of bent ingelogd op het netwerk voordat u onze website bezoekt, bestaat de mogelijkheid dat het netwerk (ten minste) uw IP-adres zal vaststellen en opslaat. Houd er rekening mee dat deze informatie al wordt uitgewisseld wanneer u onze website bezoekt, of u nu communiceert met de plug-ins of niet.

Webstatistieken- en Targetingtools,

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, dat wil zeggen tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van de manier waarop u onze website gebruikt mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google voldoet aan de EU-US Privacy Shield-overeenkomst en is geregistreerd bij het ES-US Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Department of Commerce (voor details en individuele registraties ga naar www.privacyshield.gov). Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort door leden van de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens ons om het gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot de website en internetgebruik aan ons te leveren.

Merk op dat we de code "ga (" set ',' anonymizeIp ', true) gebruiken; "om de anonieme verzameling van IP-adressen te verzekeren (de zogenaamde IP-masking). Als gevolg hiervan worden IP-adressen in verkorte vorm verwerkt, wat betekent dat directe persoonlijke referentie kan worden uitgesloten.

U kunt het gebruik van cookies via uw browserinstellingen op elk gewenst moment deactiveren. Houd er echter rekening mee dat als u geen cookies accepteert, u bepaalde of alle functies van onze website mogelijk niet kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van dergelijke gegevens door Google door de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren onder de volgende link tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ga voor meer informatie over privacy in verband met Google Analytics naar: google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Facebook-Pixel - Re-Marketing / Re-Targeting

We gebruiken online retargetingtechnologieën, zoals Facebook's Facebook Pixel, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. Met deze technologieën kunnen we specifiek die gebruikers targeten met online advertenties die al geïnteresseerd zijn in onze producten op de websites van onze partners. Voor dit doel kunnen zogenaamde telpixels op onze websites worden geïntegreerd. Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de telpixel een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de server van Facebook. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw Facebook-account (indien aanwezig) en nagaan of Facebook-advertenties succesvol zijn geweest. Dit dient ons voor statistische en marktonderzoekdoeleinden. We hebben geen exacte informatie over de inhoud van de gegevens die worden verzonden naar Facebook en het gebruik ervan door Facebook. Bij gebruik van dergelijke tools zorgen we er echter voor dat onze partners, naast het IP-adres, geen bekende gegevensrecords krijgen, zoals e-mailadressen of telefoonnummers van onze klanten. Verdere informatie over de "Facebook Pixel" is te vinden in het privacybeleid van Facebook op facebook.com/about/privacy/.

Als u zo'n cookie niet wilt gebruiken, kunt u het gebruik van online retargetingtechnologieën voorkomen. Als u een Facebook-gebruiker bent, kunt u deze instelling rechtstreeks in uw account invoeren. Via deze link komt u direct in de juiste instelling: facebook.com/ads/website_custom_audiences/. https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Als u geen Facebook-gebruiker bent, kunt u een opt-out-cookie instellen met behulp van een browsercontrole. Dit biedt b.v. de volgende pagina: youronlinechoices.com.

Doubleclick van Google

Deze website maakt gebruik van "Doubleclick", een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Doubleclick by Google gebruikt cookies om u advertenties te tonen die voor u relevant zijn. Uw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser zijn verschenen en welke advertenties zijn bekeken. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Met behulp van de DoubleClick-cookie kunnen Google en zijn gelieerde websites alleen advertenties weergeven op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op internet. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt door Google ter evaluatie doorgestuurd naar een server in de VS en daar opgeslagen. Een overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats als gevolg van wettelijke voorschriften of in de context van gegevensverwerkingsrelaties.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van de gegevens die door Google over u zijn verzameld en de manier zoals hierboven beschreven, de gegevensverwerking en het aangegeven doel. U kunt het gebruik van cookies via uw browserinstellingen op elk gewenst moment deactiveren. Verder kunt u de instellingen van veelgebruikte browsers kiezen, zodat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan, of de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Houd er echter rekening mee dat als u geen cookies accepteert, u bepaalde of alle functies van onze website mogelijk niet kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van dergelijke gegevens door de browserplug-in die beschikbaar is onder de DoubleClick Deactivation Extension link support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en. Als alternatief kunt u zich afmelden voor DoubleClick-cookies via Advertentie-instellingen op Google adssettings.google.com of op de website van Digital Advertising Alliance youronlinechoices.com.

Optimizely

Deze website maakt gebruik van Optimizely, een webanalyseservice van Optimizely, Inc., ("Optimizely"). Optimizely. Optimaliseert zogezegd cookies, dat wil zeggen tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van de manier waarop u onze website gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd, wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door een Optimizely-server in de VS. Als IP-anonimisering echter op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Optimizely afgekapt in lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Optimizely-server in de VS verzonden en daar ingekort. Optimizely gebruikt deze informatie namens ons om het gebruik van onze website door u te evalueren en om rapporten over de website-activiteit samen te stellen. Het IP-adres dat door Optimizely vanuit uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Optimizely-gegevens. U kunt het gebruik van cookies via uw browserinstellingen op elk gewenst moment deactiveren. Houd er echter rekening mee dat als u geen cookies accepteert, u bepaalde of alle functies van onze website mogelijk niet kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Optimizely de door de cookie gegenereerde gegevens van Optimizely verzamelt, met betrekking tot uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door de instructies op optimizely.com/opt_out.

Data Beveiliging

FUJIFILM neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden misbruikt en om het verlies van uw gegevens te voorkomen. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een veilige werkomgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Alle persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt tijdens de registratie of het gebruik van persoonlijke services, worden gecodeerd overgedragen om misbruik door derden of anderen te voorkomen.

Overdracht, uitvoer en verwerking van de gegevens buiten de EU / EER

Anders dan hierin beschreven, vindt geen overdracht plaats aan derden buiten de FUJIFILM-groep. Persoonlijke gegevens van gebruikers van onze website van buiten de EU / EER kunnen worden overgedragen aan gelieerde bedrijven van FUJIFILM of distributeurs buiten de EU / EER die verantwoordelijk zijn voor de betreffende product- of servicecategorie en -regio.

Externe links

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat FUJIFILM niet verantwoordelijk is voor de privacypraktijken van dergelijke andere sites. We moedigen onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn wanneer ze een van onze websites verlaten en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke gegevens verzamelt. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die door onze websites wordt verzameld.

Verdere informatie en contacten, correcties, blokkering en verwijdering.

U kunt contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris met behulp van de volgende contactgegevens:

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, functionaris voor gegevensbescherming, FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH ("FUJIFILM", Fujistraße 1, 47533 Kleve, Duitsland E-mail: Frank.Walterfang@eu.fujifilm-rme.com

U heeft het recht om bij ons om bij ons toegang tot en rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens te vragen of om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking, evenals uw recht op gegevensoverdracht uit te oefenen in overeenstemming met de GDPR en toepasselijke wetgeving. Neem contact op met het hierboven vermelde adres per e-mail of per post.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met de AVG en de toepasselijke wetgeving als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de AVG. Hiertoe kunt u in het bijzonder contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats of de plaats van de vermeende inbreuk.

FUJIFILM behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of bij te werken. Als we besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen we het herziene privacybeleid publiceren. Bij terugkerende bezoeken aan onze site, moet u rekening houden met het privacybeleid en eventuele wijzigingen, aangezien gebruik van onze site na een geplaatste wijziging aangeeft dat u akkoord gaat met het gebruik van uw informatie in overeenstemming met het gewijzigde of bijgewerkte privacybeleid.