FUJIFILMs personvernerklæring

Velkommen til FUJIFILM

FUJIFILM setter pris på at du besøker nettstedet vårt og takker for at du er interessert i selskapet, produktene og tjenestene våre. Vi legger stor vekt på å ivareta personvernet ditt når du bruker nettstedet vårt. Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger på nettstedet under FUJIFILM Connect (www.fujifilm-connect.com) i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, herunder særlig personvernforordningen (EU) 2016/679 (GDPR).

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som samles inn via dette nettstedet, er

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH («FUJIFILM»)

Fujistraße 1

47533 Kleve

Tyskland

E-post:: help@fujifilm-connect.com

Styre: Adrian Clarke, Christopher Brawley, Toshihisa Iida og Koichi Tamai.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den "juridiske informasjonen" vår.

Innsamling og behandling av personopplysninger

Du kan besøke nettstedet vårt uten å fortelle oss hvem du er. Når vi ikke får ytterligere opplysninger fra deg, samler vi kun inn og behandler enkelte tekniske opplysninger, inkludert navnet på internettleverandøren din, nettsiden du kom fra, og sidene du besøker på nettstedet vårt. Disse opplysningene brukes kun i forbindelse med visning av nettstedet vårt. Opplysningene analyseres også til statistiske formål, der du forblir anonym som individuell bruker.

Vi behandler personopplysningene dine basert på ditt samtykke for å oppfylle en kontrakt eller etter behov i forbindelse med våre berettigede interesser, deriblant til å svare på henvendelser fra deg og til å tilpasse og forbedre nettilbudet, produktene og tjenestene våre i samsvar med dine preferanser (artikkel 6 nr. 1 bokstav a, b og f i personvernforordningen).

Personopplysninger samles kun inn når du gir oss slike opplysninger, for eksempel når du registrer deg for personlig tilpassede tjenester, og de behandles og brukes kun til levering av disse personlig tilpassede tjenestene eller til å behandle henvendelsene dine.

I forbindelse med de personlig tilpassede tjenestene har vi dessuten rett til å behandle og bruke opplysningene dine til annonsering og markedsundersøkelser eller til å levere personlig tilpassede tjenester når du har gitt samtykke til det. Hvis du gir samtykke, kan informasjonen du får tilgang til når du besøker nettstedene våre, bli lagret i en brukerprofil slik at vi kan tilby deg informasjon som er spesialtilpasset deg (f.eks. i form av et nyhetsbrev eller annen markedsføringskommunikasjon). Vi kan også samle inn informasjon om kvaliteten på og resultatet av e-postmarkedsføringen vår (f.eks. ved å analysere åpne- eller klikkrater for e-postene våre). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket.

Hvis du bruker personlig tilpassede tjenester, bruker vi de personopplysningene som kreves for å levere tjenestene så lenge du er registrert, og deretter så lenge som nødvendig og tillatt i henhold til gjeldende lovgivning. Vi deler opplysningene dine med tilknyttede FUJIFILM-selskaper hvis det er nødvendig for å svare på henvendelsene dine eller levere tjenestene. Vi kan også videresende henvendelser om våre produkter og tjenester til en distributør som er ansvarlig for den aktuelle produkt- eller tjenestekategorien og området.

Bruk av FUJIFILM Connect

Vi samler inn personopplysninger som du oppgir til oss når du tar kontakt med oss eller når du registrerer deg for å opprette en kundekonto. Registrering av en kundekonto kreves i forbindelse med eventuelle kampanjetilbud (inkludert tilbakebetalingstilbud). Den typen data vi samler inn er fra utfyllingsfeltene som brukes på nettsiden vår. Vi indikerer for de relevantefelt- og filtyper om informasjonen er frivillig eller nødvendig for å kunne bruke våre tjenester.

Kundekonto

Når du registrerer deg for å opprette en kundekonto, samler vi vanligvis inn navn, e-postadresse og passord. Du kan også oppgi adressen din i kundekontoen. Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevet vårt eller annen markedsføringskommunikasjon, må du samtykke til dette når du registrerer deg eller i kontoinnstillingene. Vi samler også inn og bruker opplysninger vedrørende din bekreftelse på nyhetsbrev / annen markedsføringskommunikasjon og bruken av våre tjenester. Vi kan også samle inn informasjon om kvaliteten på og resultatet av e-postmarkedsføringen vår (f.eks. ved å analysere åpne- eller klikkrater for e-postene våre). For å kunne gi deg personlig tilpassede tilbud og informasjon kan det hende vi bruker produkthistorikken din eller andre interaksjoner med oss til å analysere hvilke tilbud som kan være interessante for deg. I forbindelse med kundeservice kan vi samle inn og bruke ytterligere opplysninger om spørsmål du måtte ha og vår håndtering disse, herunder all relatert korrespondanse.

Hvis du har opprettet en kundekonto, lagrer vi opplysningene dine så lenge som du beholder kundekontoen. Du kan når som helst slette kundekontoen din. Det gjør du ved å velge «Slett konto» i profilen. Hvis kundekontoen slettes, oppbevarer vi relevante opplysninger i det omfang som er nødvendig for å oppfylle en kontrakt eller i det omfang som lovgivningen tillater eller krever.

Du kan administrere kontaktopplysningene dine i kundekontoen og vise nåværende og tidligere bestillinger (der det er relevant). Du kan også når som helst slette kontoen din ved å klikke på «Slett konto» i profilen. Du må behandle påloggingsinformasjonen konfidensielt og ikke dele passordet med tredjeparter. Vi er ikke ansvarlig for eventuell misbruk av passordet ditt, med mindre det skyldes oss. Du forblir innlogget på nettstedet helt til du logger ut. Det betyr at du kan bruke nettstedet og de ulike funksjonene uten å måtte logge inn på nytt hver gang. Du bør lukke nettleseren etter hver økt, særlig hvis andre har tilgang til datamaskinen din. Hvis du oppdager, eller hvis du mistenker, at en tredjepart har fått uautorisert tilgang til påloggingsinformasjonen eller kontoen din, må du endre passordet så raskt som mulig og informere oss per e-post.

Overføring til myndigheter

Enhver overføring av personopplysningene dine til myndighetene skjer kun i samsvar med gjeldende lovgivning.

Use of our promotional claim form (www.FUJIFILM-Connect.com/promotions)

Vi samler inn andre personopplysninger som du oppgir til oss når du gjør krav på et kampanjetilbud (inkludert tilbakebetalingstilbud). De opplysningene vi samler inn er fra utfyllingsfeltene og opplastingsfunksjoner som brukes i den aktuelle kampanjen på nettsiden vår. Vi indikerer ved de relevante felt og filtyper om informasjonen er frivillig eller om den er nødvendig for å gjøre krav på det aktuelle tilbudet.

Gjøre krav på kampanjetilbud

For å gjøre et krav må du opprette eller logge inn på din FUJIFILM Connect-konto (se ovennevnte avsnitt vedr. «Bruk av FUJIFILM Connect»). Skjema for å gjøre krav på kampanjetilbudet krever deretter ytterligere opplysninger som er spesielt knyttet til innlevering og behandling av kravet. Dette vil variere avhengig av hvilken type kampanjetilbud kravet gjelder, men vil trolig inkludere ytterligere kontaktinformasjon, opplysninger om varene du har kjøpt (inkludert bildefil av kjøpsbevis) og i forbindelse med utbetaling av kampanjetilbud via bankoverføring, vil vi be om dine bankkontoopplysninger.
Vi bruker opplysningene dine for å behandle krav vedr. kampanjetilbud og for å svare på andre henvendelser. Når kravet ditt er behandlet og utbetalt, vil de personopplysningene du oppga i forbindelse med kampanjen (merk: dette gjelder ikke opplysninger du har oppgitt for å sette opp FUJIFILM Connect-kontoen din) bli lagret i maks 30 dager, deretter blir de slettet. Navnet ditt og tilhørende kravnummer og størrelse på kravet vil bli lagret så lenge som gjeldene skatteregler og kjøpslover krever det. Personopplysninger du har oppgitt (inkludert de som er beholdt) vil ikke bli brukt til andre formål med mindre regulatoriske formål pålegger oss å bruke dem.

Dataoverføring for å administrere kampanjer

For å kunne utføre våre kontraktsforpliktelser i henhold til et kampanjetilbud kan vi bruke en tredjepart for å administrere kampanjekravsprosessen på våre vegne og vi kan overføre data som er nødvendig for at de skal utføre en slik tjeneste for oss til tredjepart. Tredjeparts aktiviteter kan innebære at de samler inn tilleggsopplysninger som kreves for å behandle kampanjekravet ditt, ved å bruke disse opplysningene for å behandle dette kravet og deretter gi deg kampanjetilbudet (inkludert, dersom relevant, foreta aktuelle bankoverføringene på våre vegne) . Slike tredjeparter vil bli underlagt strenge kontraktforpliktelser for å overholde våre instrukser og gjeldende databeskyttelseslover.

Overføring til myndigheter

Enhver overføring av dine personopplysninger til myndighetene vil bare skje i samsvar med gjeldene lovverk.

Newsletter and advertisement

Bruk av personopplysninger når du melder deg på nyhetsbrev på e-post

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt eller har samtykket til å motta annen markedsføringskommunikasjon, bruker vi personopplysningene som er nødvendige, eller er oppgitt separat av deg, til å sende deg nyhetsbrev eller annen markedsføringskommunikasjon på e-post som avtalt. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket og melde deg av nyhetsbrevet eller annen markedsføringskommunikasjon. Det gjør du ved å sende oss en melding eller ved å bruke lenken for å avslutte abonnement i nyhetsbrevet eller annen markedsføringskommunikasjon. Det påløper ikke andre kostnader i forbindelse med dette enn eventuelle overføringskostnader til leverandøren din i henhold til gjeldende sats.

Bruk av personopplysninger til e-postreklame uten abonnement og din rett til å protestere

Hvis vi mottar e-postadressen din i forbindelse med salg av produkter eller tjenester og du ikke har protestert mot dette, har vi rett til jevnlig å sende deg e-post med tilbud om lignende produkter og tjenester. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til slik bruk av e-postadressen din ved å sende en melding til oss eller ved å bruke lenken for å stoppe abonnement som er inkludert i e-postene. Det påløper ikke andre kostnader i forbindelse med dette enn eventuelle overføringskostnader til leverandøren din i henhold til gjeldende sats.

Bruk av personopplysninger til reklame i posten og din rett til å protestere

Vi kan i henhold til gjeldende lovgivning ha rett til å lagre fornavnet, etternavnet og postadressen din, og eventuelt tittel og akademisk grad hvis det er relevant, og bruke dette til å sende deg reklame, og da særlig til å sende tilbud og informasjon om våre produkter og tjenester per brevpost. Du kan når som helst sende oss en melding for å protestere mot at personopplysningene dine brukes til dette formålet. Det påløper ikke andre kostnader i forbindelse med dette enn eventuelle overføringskostnader til leverandøren din i henhold til gjeldende sats.

Bruk av informasjonskapsler, nettbaserte verktøy og programtillegg for sosiale medier

Ulike nettbaserte verktøy (analyseprogrammer og tjenester for sosiale medier) som bruker «informasjonskapsler», er integrert i nettstedet vårt. Informasjonskapsler er tekstfiler som sendes av en webserver til brukerens nettleser for å lagre informasjon på brukerens PC via den nettleseren som brukes, for eksempel brukerens nåværende IP-adresse og informasjon om brukeren. Neste gang samme webserver brukes, overføres gjeldende data om brukeren fra informasjonskapselfilen. Du kan når som helst deaktivere bruken av informasjonskapsler i nettleserinnstillingene. Du må imidlertid være oppmerksom på at hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan det hende du ikke kan bruke enkelte eller alle funksjoner på nettstedet vårt.

Programtillegg for følgende sosiale nettverk (heretter samlet omtalt som «nettverk») har vært eller er integrert i nettstedet vårt:

AddThis, som drives av selskapet AddThis, LLC, 8000 Westpark Dr., Suite 625, McLean, VA 22102, USA («AddThis»). Du finner mer informasjon om personvern og databehandling hos AddThis. Du finner informasjon om innstillingsvalgene og rettighetene dine på addthis.com/privacy.

Facebook.com, som drives av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA («Facebook»). Programtilleggene er angitt med en Facebook-logo (hvit «f» på en blå flisbakgrunn, et «Liker»-symbol (tommel opp) eller identifiseres av tillegget «Facebook sosialt programtillegg» Du finner en oversikt over Facebooks sosiale programtillegg og hvordan de ser ut i addthis.com/privacy.

Twitter, som drives av Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (heretter kalt «Twitter»). Programtilleggene identifiseres av Twitter-logoen (fuglesymbol/relieff i ulike farger mot ulike bakgrunner). Du finner en oversikt over de ulike Twitter-logoene som kan brukes til å angi programtillegget, på Twitters nettsted under about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html.

«G+»-knappen til det sosiale nettverket Google Plus, som drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). Knappen identifiseres av symbolet «G+» på en hvit bakgrunn. Du finner mer informasjon om dette på google.com/intl/policies/policies/privacy/.

Pinterest - Pinterest Trademark Agent, 635 High Street, Palo Alto, CA 94301 USA policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Instagram - Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA help.instagram.com/155833707900388.

Youtube - YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA youtube.com/t/terms?reload=9.

del.icio.us - AVOS Systems, Inc., 273 S. Railroad Ave., Suite A, San Mateo, CA 94401 USA del.icio.us/privacy.

LinkedIn - LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 USA linkedin.com/legal/privacy-policy.

Programtilleggene for disse sosiale nettverkene fungerer i hovedsak etter det samme grunnleggende prinsippet som beskrevet nedenfor:

Når du besøker nettstedet vårt, kan programtillegget for nettverket potensielt opprette en direkte forbindelse mellom brukerens nettleser og serveren til det aktuelle nettverket. Innholdet i det relevante programtillegget overføres direkte fra nettverket til nettleseren din, som integrerer det på nettstedet. Vi har ingen innflytelse når det gjelder omfanget av informasjon som samles inn ved hjelp av programtillegget. Vi kan derfor kun informere deg om informasjonen som er offentlig tilgjengelig i henhold til vår nåværende kjennskap (se ovenfor). Det integrerte programtillegget informerer nettverket om at brukeren har besøkt nettstedet vårt og informerer nettverket om brukerens IP-adresse. Hvis brukeren er logget på nettverket til dette programtillegget på det tidspunktet, kan nettverket knytte besøket til brukerens konto.

Hvis brukeren bruker disse programtilleggene, for eksempel ved å klikke på «tvitre dette»-knappen for Twitter eller ved å klikke på Facebook-knappen «Liker» eller ved å kommentere, så overføres den tilhørende informasjonen direkte fra brukerens nettleser til det aktuelle nettverket der den blir lagret. Videre kan flere personopplysninger også bli overført og lagret der, for eksempel brukerens IP-adresse, personlige nettleserinnstillinger og andre parametere.

Hvis du er medlem av det respektive nettverket og ikke ønsker at det samler inn informasjon om deg via nettstedet vårt og knytter denne informasjonen til opplysningene som nettverket allerede har lagret om deg, så lukker du dette nettstedet, logger deg av brukerkontoen for det respektive nettverket og besøker deretter nettstedet vårt på nytt.

Hvis du ikke er medlem av nettverket, eller du har logget av nettverket før du besøker nettstedet vårt, er det fremdeles mulighet for at nettverket (i det minste) får tak i IP-adressen din og lagrer den. Legg merke til at denne informasjonen allerede utveksles når du besøker nettstedet vårt, uavhengig av om du bruker programtilleggene eller ikke.

Nettbaserte statistikkverktøy, målretting

Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettbasert analysetjeneste som leveres av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler, det vil si tekstfiler som lagres på datamaskinen din og gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettstedet vårt. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen, blir vanligvis overført til en Google-server i USA og lagret der. Google oppfyller Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA og er registret i det amerikanske handelsdepartementets EU-US Privacy Shield Program (du finner detaljert informasjon og registrerte virksomheter på www.privacyshield.gov). Hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, avkorter imidlertid Google IP-adressen din på forhånd innenfor medlemsstatene i EU eller andre parter i EØS-avtalen. Det er kun i helt spesielle tilfeller at hele IP-adressen blir sendt til en Google-server i USA og avkortet der. Google bruker denne informasjonen på våre vegne til å evaluere hvordan du bruker nettstedet vårt, til å kompilere rapporter om nettstedsaktiviteter og til å levere andre tjenester relatert til nettstedet og internettbruk til oss.

Vi gjør oppmerksom på at vi bruker koden «ga('set', 'anonymizeIp', true);» for å sikre anonym innsamling av IP-adresser (såkalt IP-maskering). Det gjør at IP-adressene behandles i forkortet form, noe som betyr at direkte personlig henvisning kan utelukkes.

Du kan når som helst deaktivere bruken av informasjonskapsler i nettleserinnstillingene. Legg imidlertid merke til at hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan det hende du ikke kan bruke enkelte eller alle funksjoner på nettstedet vårt. Du kan dessuten hindre at Google samler inn og behandler dataene som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din), ved å laste ned og installere et programtillegg for nettleseren som er tilgjengelig via denne lenken tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hvis du vil ha mer informasjon om personvern i forbindelse med Google Analytics, kan du besøke google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Facebook-pikselen – målrettet annonsering (remarketing/retargeting)

Vi bruker nettbaserte teknologier for retargeting, som Facebooks Facebook-piksel, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Med disse teknologiene kan vi målrette annonseringen vår til de kundene som allerede er interessert i produktene våre, på nettstedene til partnerne våre. Vi kan integrere såkalte sporingspiksler til dette formålet på nettstedene våre. Når du besøker nettsidene våre, opprettes det en kobling mellom nettleseren din og Facebook-serveren via sporingspikselen. Dette gjør det mulig for Facebook å knytte ditt besøk på nettstedet vårt til Facebook-kontoen din (hvis du har en) og til å se om Facebook-annonsene har vært vellykkede. Vi bruker dette til statistikk- og markedsundersøkelsesformål. Vi har ikke nøyaktig informasjon om innholdet i dataene som overføres til Facebook og hvordan disse brukes av Facebook. Når vi bruker slike verktøy, sørger vi imidlertid for at våre partnere ikke får tilgang til kjente opplysningsregistre, som e-postadressene eller telefonnumrene til kundene våre, i tillegg til IP-adressen. Du finner mer informasjon om «Facebook-pikselen» i Facebooks retningslinjer for personvern på facebook.com/about/privacy/.

Hvis du ikke ønsker å bruke en slik informasjonskapsel, kan du hindre at det brukes nettbaserte teknologier for retargeting. Hvis du er Facebook-bruker, kan du angi denne innstillingen direkte i kontoen din. Denne lenken tar deg direkte til den aktuelle innstillingen: facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Hvis du ikke er Facebook-bruker, kan du angi en blank informasjonskapsel («opt-out cookie») ved å bruke en nettlesersjekk. Dette finner du for eksempel på denne siden: youronlinechoices.com.

DoubleClick fra Google

Dette nettstedet bruker «DoubleClick», en tjeneste levert av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). DoubleClick fra Google bruker informasjonskapsler til å vise annonser som er relevante for deg. Nettleseren blir tildelt et pseudonymt identifikasjonsnummer (ID) for å sjekke hvilke annonser som er vist i nettleseren din, og hvilke annonser du har sett på. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Ved hjelp av DoubleClick-informasjonskapselen kan Google og deres tilknyttede nettsteder kun tilby annonser baserte på tidligere besøk på våre eller andre nettsteder på Internett. Google overfører informasjonen som genereres av informasjonskapselen, for evaluering til en server i USA der den lagres. Google overfører kun opplysningene til tredjeparter som følge av lovbestemmelser eller i forbindelse med behandlingsrelasjoner.

Ved å bruke nettstedet vårt godtar du behandlingen av opplysningene som Google samler inn om deg, og fremgangsmåten som er beskrevet ovenfor, databehandlingen og angitt formål. Du kan når som helst deaktivere bruken av informasjonskapsler i nettleserinnstillingene. Videre kan du velge innstillinger for de vanligste nettleserne slik at du blir informert om innstillingen for informasjonskapsler og individuelt kan bestemme om du vil godta eller avvise bruk av informasjonskapsler i bestemte tilfeller eller generelt. Legg imidlertid merke til at hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan det hende du ikke kan bruke enkelte eller alle funksjoner på nettstedet vårt. Du kan dessuten hindre at Google samler inn og behandler dataene som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din), ved å laste ned og installere et programtillegg for nettleseren som er tilgjengelig under lenken DoubleClick Deactivation Extension support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en. Alternativt kan du velge bort DoubleClick-informasjonskapsler via Annonseinnstillinger på Google adssettings.google.com eller på nettstedet til Digital Advertising Alliance youronlinechoices.com.

Optimizely

Dette nettstedet bruker Optimizely, en nettanalysetjeneste levert av Optimizely, Inc. («Optimizely»). Optimizely. Optimizely bruker såkalte informasjonskapsler, det vil si tekstfiler som lagres på datamaskinen din og gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettstedet vårt. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen, overføres vanligvis til og lagres på en Optimizely-server i USA. Hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, avkorter imidlertid Optimizely IP-adressen din på forhånd innenfor medlemsstatene i EU eller andre parter i EØS-avtalen. Det er kun i helt spesielle tilfeller at hele IP-adressen blir sendt til en Optimizely-server i USA og avkortet der. Optimizely bruker denne informasjonen på våre vegne til å evaluere din bruk av nettstedet vårt og til å kompilere rapporter om nettstedsaktivitet. IP-adressen som Optimizely sender fra nettleseren, samkjøres ikke med andre Optimizely-data. Du kan når som helst deaktivere bruken av informasjonskapsler i nettleserinnstillingene. Legg imidlertid merke til at hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan det hende du ikke kan bruke enkelte eller alle funksjoner på nettstedet vårt. Du kan dessuten hindre at Optimizely samler inn dataene som genereres av informasjonskapselen og som er relatert til din bruk av nettstedet vårt (inkludert IP-adressen din) samt at Optimizely behandler slike data, ved å følge instruksjonene på optimizely.com/opt_out.

Datasikkerhet

FUJIFILM iverksetter tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne personopplysningene dine mot misbruk og hindre at de går tapt. Personopplysningene lagres i et sikkert driftsmiljø som ikke er tilgjengelig for allmennheten. Alle personopplysninger du oppgir under registrering eller bruk av personlig tilpassede tjenester, overføres i kryptert format for å hindre at opplysningene kan misbrukes av tredjeparter.

Overføring, eksport og behandling av data utenfor EU/EØS

Overføring til tredjeparter utenfor FUJIFILM-konsernet skjer kun som beskrevet i dette dokumentet. Personopplysningene til brukerne av vårt nettsted utenfor EU/EØS kan bli overført til datterselskaper av FUJIFILM eller distributører utenfor EU/EØS som har ansvar for relevant produkt- eller tjenestekategori og område.

Eksterne lenker

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre nettsteder. Vær oppmerksom på at FUJIFILM ikke er ansvarlig for personvernpraksisen til slike nettsteder. Vi oppfordrer brukerne våre til å være oppmerksomme når de forlater et av våre nettsteder og til å lese personvernerklæringene på alle nettsteder de besøker som samler inn personopplysninger. Denne personvernerklæringen gjelder kun for opplysninger som samles inn av våre nettsteder.

Annen informasjon og kontaktpersoner samt informasjon, korrigering, blokkering og sletting.

Du kan kontakte vår dataansvarlig ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Data Manager, FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH («FUJIFILM», Fujistraße 1, 47533 Kleve, Tyskland. E-post: Frank.Walterfang@eu.fujifilm-rme.com

Du har rett til å be om innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av personopplysningene dine. Du har også rett til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet i samsvar med personvernforordningen og gjeldende lover. Ta kontakt på e-postadressen eller postadressen som er angitt ovenfor.

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet i samsvar med personvernforordningen og gjeldende lovgivning hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine er i strid med personvernforordningen. Du kan kontakte tilsynsmyndigheten i Norge (Datatilsynet) eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted.

FUJIFILM forbeholder seg retten til å endre, redigere eller oppdatere denne personvernerklæringen. Hvis vi endrer personvernerklæringen, publiserer vi den reviderte personvernerklæringen. Når du besøker nettstedene våre på nytt, bør du se om det er gjort endringer i personvernerklæringen siden fortsatt bruk av nettstedet vårt etter at vi har publisert en revidert personvernerklæring, angir at du samtykker til at vi bruker opplysningene dine i samsvar med den endrede, redigerte eller oppdaterte personvernerklæringen.