FUJIFILM HERFST PROMOTIE 2021

ALGEMENE VOORWAARDEN

KLANTEN, DIE IN DE PERIODE VAN 1 SEPTEMBER 2021 T/M 31 OKTOBER 2021 (Promotieperiode) een voor DEZE PROMOTIE GESELECTEERD (NIEUW) FUJIFILM PRODUCT(“GEKWALIFIceerd Product”) hebben AANGESCHAFT, KOMEN IN AANMERKING VOOR EEN CASHBACK BELONING. 

Klanten worden gevraagd een account aan te maken op https://fujifilm-connect.com/be-nl/ en hun product te registreren alvorens een claim voor cashback ingediend kan worden. 

De promotie is te vinden onder het tabblad ‘promoties’.

Tweedehands of gereviseerde FUJIFILM-objectieven zijn uitgesloten van deze actie. Het Cashback-bedrag is afhankelijk van de aangeschafte gekwalificeerde producten. Het in aanmerking komende product, de cashback-bedragen en de actieperioden worden gedetailleerd aangegeven op de pagina 'Meer informatie'.

1. Aankopen moeten worden gedaan bij een in aanmerking komende retailer, zoals beschreven op de pagina 'In aanmerking komende winkeliers'.

2. Alleen consumenten die minimaal 18 jaar oud zijn, die in de Europese Economische Ruimte wonen en een in aanmerking komend product online of in de winkel hebben gekocht bij een in aanmerking komende detailhandelaar in Nederland, komen in aanmerking voor deelname aan deze actie en dienen een claim hier in te dienen. Klik hier voor een lijst met in aanmerking komende winkeliers in België & het Groothertogdom Luxemburg. Andere claims worden afgewezen. Voor aankopen in andere landen, bezoek hier de relevante landenpagina (er kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn). Alleen echte in aanmerking komende NIEUWE FUJIFILM-camera's en objectieven die worden vermeld op de pagina 'Meer informatie' komen in aanmerking voor deze promotie. 

3. Claims voor aankopen tijdens de actieperiode kunnen direct worden ingediend nadat het deelnemende GF objectief is gekocht en mag niet later worden ingediend dan 30 november 2021. Een geldige aankoopfactuur of kassabon is nodig om een claim in te dienen. Een orderbevestiging is geen geldig aankoopbewijs. Claims die buiten deze periode worden ontvangen, worden afgewezen.

4. Het claimformulier is te vinden op het tabblad promoties nadat u bent ingelogd op de website www.FUJIFILM-connect.com ('Claim Nu').

5. Zelf gemaakte, gewijzigde of vervalste facturen of ontvangstbewijzen worden afgewezen en de gerelateerde claims worden behandeld als frauduleuze claims.

6. Per klant kan er van een deelnemend product gedurende de promotie periode maximaal 1 exemplaar worden geclaimd. Het maximale aantal claims per klant is 5. Meerdere individuele producten per claim zijn toegestaan en wordt zelfs aangeraden. 

7. Winkeliers mogen geen claims indienen namens hun klanten. Alle claims die door winkeliers worden ingediend, worden afgewezen.

8. Er kan geen claim worden ingediend als het in aanmerking komende product wordt geretourneerd naar de in aanmerking komende winkel voor terugbetaling of omruiling. Als er een claim wordt ingediend voor een in aanmerking komend product dat wordt geretourneerd of geruild, wordt de claim afgewezen en wordt deze beschouwd als een frauduleuze claim. 

9. Eisers moeten het serienummer van het in aanmerking komende product op het claimformulier invullen. Het serienummer staat op de doos of op het in aanmerking komende product. De eiser moet het serienummer in het hiervoor bestemde vak op de website invullen en ook een foto van hetzelfde serienummer (op het product of op de doos) uploaden. Als een claim wordt ingediend voor een in aanmerking komend product met een serienummer dat is gebruikt voor een claim onder een eerdere actie of een eerdere claim onder deze actie of dat opzettelijk is vervalst, wordt de claim afgewezen en wordt deze beschouwd als een frauduleuze claim.

10. Het serienummer wordt gevalideerd met bestaande gegevens. Dit omvat het controleren van:

i. verzendingsgegevens om ervoor te zorgen dat het in aanmerking komende product naar de relevante gekwalificeerde detailhandelaar is verzonden;

ii. verslagen van eerdere claims om ervoor te zorgen dat het serienummer op het claimformulier niet eerder is gebruikt voor een claim onder een eerdere promotie of een eerdere claim onder deze promotie;

iii. het serienummer bij de in aanmerking komende detailhandelaren om ervoor te zorgen dat het in aanmerking komende product niet is terugbetaald of omgeruild; en

iv. dat het serienummer een bepaalde gegevenslogica volgt in het gegevensinvoerveld;


11. FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH ("FUJIFILM") behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke eiser die opzettelijk een frauduleuze claim indient. Bij alle onderzoeken blijft FUJIFILM volledig voldoen aan alle relevante gegevensbeschermingswetten, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


12. Om een claim in te dienen, moet een aanvrager zijn persoonlijke gegevens, bankgegevens en aankoopinformatie online indienen. Het aankoopbewijs moet de vorm hebben van een factuur of ontvangstbewijs waarop duidelijk de aankoopdatum, in aanmerking komende detailhandelaar en in aanmerking komende product (en) zijn vermeld. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om het originele aankoopbewijs te vragen. Als dit per post wordt gevraagd, wordt het teruggestuurd naar de eiser.


13. Er wordt een bevestigingsmail naar de eiser gestuurd na ontvangst van een online claim inzending.


14. We streven ernaar om de claim binnen maximaal 14 dagen te valideren en vervolgens binnen 14 dagen (maximaal 28 dagen) de betaling uit te voeren. Als er echter een reden is om de claim te controleren (ontbrekende informatie, onleesbare bon, dubbel serienummer enz.), Moet het validatievenster mogelijk worden verlengd. Zodra deze claims zijn gevalideerd, streven we ernaar om binnen 14 dagen te betalen.


15. Een eiser wordt op de hoogte gebracht wanneer een onvolledige claim wordt ingediend of een onleesbaar aankoopbewijs wordt ontvangen. Kennisgevingen van weglatingen worden per e-mail verzonden. Eisers krijgen de mogelijkheid om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de e-mail nadere informatie te verstrekken om eventuele fouten te corrigeren. Als niet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de e-mail een reactie is ontvangen, wordt de claim afgewezen.


16. FUJIFILM kan niet verantwoordelijk worden gehouden als e-mails worden geblokkeerd of naar "spam" -mappen worden gestuurd. Eisers moeten ervoor zorgen dat ze hun map met ongewenste e-mail regelmatig controleren om ervoor te zorgen dat ze e-mails met statusupdates voor claims niet missen. Als een claim wordt afgewezen omdat niet aan de voorwaarden van het aanbod is voldaan, is de beslissing van FUJIFILM definitief. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om de promotie zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, te wijzigen of te beëindigen.


17. Hardware, technische, software, server, website, verlies of andere storingen buiten onze controle die verhinderen dat de klant deelneemt aan de actie, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van FUJIFILM.


18. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om deze promotie op elk moment ongeldig te verklaren en de algemene voorwaarden te wijzigen zonder enige aansprakelijkheid.


19. Het E-mailadres voor correspondentie is fujifilm@promotion-support.com ; een eiser dient bij elke correspondentie zijn unieke claim-ID te verstrekken die tijdens het claimproces is verstrekt. Verdere details zijn te vinden op de supportpagina.


20. Door deel te nemen aan de actie, stemt elke eiser ermee in dat alle verstrekte persoonlijke gegevens door FUJIFILM of zijn agenten kunnen worden bewaard voor het doel dat is uiteengezet in het privacybeleid van FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH dat beschikbaar is op www.FUJIFILM-connect.com.


21. De voorwaarden van de actie worden geïnterpreteerd en toegepast op basis van lokale wetten.


22. De promotor met betrekking tot deze actie en de gegevensbeheerder met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die door een klant in verband met deze actie worden verstrekt, is FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Duitsland. Stuur geen claims of bewijststukken naar dit adres. 


23. Het beheer van de promotie (anders dan de validatie van de claim) wordt uitgevoerd namens FUJIFILM door Benamic Unlimited Company van IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland ('Benamic') die optreden als de gegevensverwerker van FUJIFILM met betrekking tot van alle persoonlijke gegevens die door een klant zijn ingediend in verband met deze promotie.


24. FUJIFILM gebruikt de persoonlijke gegevens om claims te valideren en Benamic gebruikt de persoonlijke gegevens om de claim anderszins te beheren en de cashback-betaling te regelen.