FUJIFILM ZIMNÍ CASHBACK 2018

OBECNÉ PODMÍNKY

Zákazníci, kteří si zakoupí NOVÉ fotoaparáty FUJIFILM splňující podmínky akce ( "produkty splňující podmínky akce") v období od 10. Října 2018 do 10. Ledna 2019 ( "období trvání akce") získají nárok na požádání o vrácení peněz.

Z této akce jsou vyloučeny produkty z druhé ruky nebo repasované produkty značky FUJIFILM. Vrácená částka se bude lišit v závislosti na zakoupených produktech splňující podmínky akce. Produkty splňující podmínky akce, vrácené částky a doby trvání akce jsou podrobně uvedeny na stránce s produkty splňujícími podmínky akce.

 

FUJIFILM Zimní Cashback 2018

1. Nákup se musí uskutečnit u zúčastněného prodejce tak, jak je podrobně uvedeno na stránce se zúčastněnými prodejci.

2. Akce se vztahuje na obyvatele České Republiky. Se žádnými žádostmi týkajícími se produktů splňujících podmínky akce zakoupených mimo Českou Republiku nebudete mít nárok využít tuto akci. Tuto akci můžete využít jen s originálními NOVÝMI produkty značky FUJIFILM splňujícími podmínky, které jsou podrobně uvedeny na stránce s produkty splňujícími podmínky.

3. Online žádosti musí být odeslány minimálně 30 (třicet) dnů od data kvalifikovaného nákupu nového zboží a maximálně do 10. Března 2019. Za účelem vyvarování se pochybností, se den nákupu považuje za 1. (první) den období nároků. Nároky přijaté mimo toto období budou zamítnuty.

4. Každý zákazník si může v promoakci zakoupit pouze jeden (1) kus z každého kvalifikovaného produktu. Maximální počet žádostí na zákazníka je 5. Je povolené a doporučené sdružit několik produktů na jednu žádost.

5. Maloobchodníci nemohou zasílat nároky jménem svých zákazníků. Jakékoliv nároky podané maloobchodními prodejci budou zamítnuty.

6. Vaše žádost bude neplatná jestliže kvalifikované produkty vrátí prodejci za účelem vrácení peněz nebo výměny.

7. Formulář žádosti se nachází v sekci promo akcí na webové stránce www.FUJIFILM-cconnect.com. Chcete-li odeslat žádost online, musíte odeslat své osobní údaje, bankovní údaje a informace o koupi. Doklad o nákupu musí mít formu faktury nebo potvrzení jasně uvádějícího datum zakoupení, prodejce a identifikaci zakoupených způsobilých produktů.

8. Po přijetí online nároku  Vám pošleme potvrzení s nárokovanou částkou emailem.

9. Do 28 (dvadsiatiosmy) dní po úspěšném ověření vaší žádosti vám na bankovní účet, který jste uvedli, zašleme vrácenou částku bankovním převodem. Není možné využít žádný jiný způsob platby.

10. Pořadatel oznámí nárokovateli, pokud se podá nekompletní nárok. Oznámení o chybějících dokladech se zašle prostřednictvím e-mailu. Příjemci budou mít příležitost dodat další informace k odstranění jakýchkoli chyb v rámci 14 kalendářních dnů od přijetí e-mailu. Nereagování v rámci 14 kalendářních dnů od přijetí e-mailu způsobí zamítnutí nároku.

11. Společnost FUJIFILM nepřebírá odpovědnost, pokud se e-maily zablokují, popřípadě odešlou do poštovních složek pro "nevyžádanou poštu". Ujistěte se, že si pravidelně kontrolujete poštovní přihrádku pro "nevyžádanou poštu", abyste se ujistili, že nepromeškáte naše e- maily s aktualizacemi ke stavu nároku.

12. Nekompletní, podvodné, pozměněné nebo nečitelné nároky společnost FUJIFILM vyřadí. Společnost FUJIFILM si vyhrazuje právo na požadování originálního dokladu o zakoupení. Pokud budeme požadovat jeho zaslání prostřednictvím pošty, náklady na zaslání se vám proplatí.

13. Pokud se zamítne nárok z důvodu nedodržení smluvních podmínek nabídky, rozhodnutí pořadatele je konečné. Společnost FUJIFILM si vyhrazuje právo stáhnout, pozměnit nebo zrušit podporu prodeje bez předchozího upozornění.

14. Hardware, technické problémy, software, server, webová stránka, ztráta nebo jiné selhání mimo naší kontrolu, které zabrání zákazníkovi se podílet na podpoře prodeje, nespadají pod odpovědnost společnosti FUJIFILM.

15. Společnost FUJIFILM si vyhrazuje právo tuto podporu prodeje kdykoliv zrušit a změnit smluvní podmínky bez převzetí jakékoli odpovědnosti.

16. Emailová korespondenční adresa je fujifilm@promotion-support.com; při jakékoliv korespondenci uveďte své jedinečné identifikační číslo (ID) nároku, které získáte během procesu podávání žádostí. Další podrobnosti najdete na stránce podpory.

17. Účastí na podpoře prodeje souhlasíte, že jakékoliv vámi poskytnuté osobní údaje může uchovávat pořadatel nebo jeho obchodní zástupci za účelem stanoveným v zásadě ochrany osobních údajů.

18. Podmínky akce se budou vykládat a uplatňovat na základě místních zákonů.

19. Adresa pořadatele: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Germany. Na tuto adresu neposílejte žádné žádosti.

20. Zpracovatel údajů: žádosti budou zpracovávány společností Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland.

21. Společnost FUJIFILM Electronic Imaging Europe používá vaše osobní údaje

  Doba trvání cashback akce 10.10.2018 - 10.01.2019 23.11.-27.11.2018
Fotoaparáty a sety s objektivom X-Pro2 Body  5 200 CZK   10 400 CZK  
X-Pro2 Graphite XF23mmF2 kit  5 200 CZK   10 400 CZK  
X-H1 Body  6 400 CZK   12 800 CZK 
X-H1 Battery Grip kit  6 400 CZK   12 800 CZK 
X-T2 Body  7 700 CZK   7 700 CZK 
X-T2 Body Graphite Silver Edition  7 700 CZK   7 700 CZK 
X-T2 18-55mm Kit  5 200CZK   5 200CZK 
X-T20 Body  2 600 CZK   5 200 CZK 
X-T20 18-55mm Kit  2 600 CZK   5 200 CZK 
X-T20 16-50mm II Kit  2 600 CZK   5 200 CZK 
X-T20 15-45mm Kit  2 600 CZK   5 200 CZK 
X-T20 16-50mm II & 50-230mm II Kit  2 600 CZK   5 200 CZK 
X-E3 Body  2 600 CZK   5 200 CZK 
X-E3 18-55mm Kit  5 200 CZK   5 200 CZK 
X-E3 23mmF2 Kit  2 600 CZK   5 200 CZK 
X-E3 15-45mm Kit  2 600 CZK   5 200 CZK 
X-A5 Body  1 300 CZK   2 600 CZK 
X-A5 15-45mm Kit  1 300 CZK    2 600 CZK 
X-A5 16-50mm II Kit   1 300 CZK    2 600 CZK 
X100F  5 200 CZK   5 200 CZK 
Objektivy XF14mmF2.8 R  3 900 CZK   3 900 CZK  
XF16mmF1.4 R WR  3 900 CZK   3 900 CZK  
XF18mmF2 R  1 300 CZK   1 300 CZK 
XF23mmF1.4 R  2 600 CZK   2 600 CZK 
XF23mmF2 R  1 300 CZK   1 300 CZK 
XF27mmF2.8  1 300 CZK   1 300 CZK 
XF35mmF1.4 R  1 300 CZK   1 300 CZK 
XF35mmF2 R WR  1 300 CZK   1 300 CZK 
XF50mmF2 R WR  1 300 CZK    1 300 CZK 
XF56mmF1.2 R  2 600 CZK   2 600 CZK 
XF56mmF1.2 R APD  2 600 CZK   3 900 CZK  
XF60mmF2.4 R Macro  1 300 CZK   1 300 CZK 
XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro  3 900 CZK   3 900 CZK  
XF90mmF2 R LM WR  3 900 CZK   3 900 CZK  
XF10-24mmF4 R OIS  3 900 CZK   3 900 CZK  
XF16-55 F2.8 R LM WR  5 200 CZK   5 200 CZK 
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR  5 200 CZK   5 200 CZK 
XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS  2 600 CZK   2 600 CZK 
XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR  2 600 CZK   2 600 CZK 
XF55-200mmF3.5-F4.8 R LM OIS  2 600 CZK   2 600 CZK 
XF100-400mmF4.5-F5.6 R LM OIS WR 7 700 CZK 7 700 CZK