FUJIFILM X-T4 CASHBACK 2021

BETINGELSER OG VILKÅR

Kunder, som køber et NYT eksemplar af et af de FUJIFILM-kameraer eller -objektiver, der kvalificerer til deltagelse i kampagnen (herefter kaldet "kvalificerende produkter"), mellem den 1. september 2021 og den 31. oktober 2021 (herefter kaldet "kampagneperioden"), er berettiget til at indsende krav om cashback. 

Brugte og renoverede FUJIFILM-objektiver kvalificerer sig ikke til deltagelse i kampagnen. Cashback-beløbet varierer afhængigt af det kvalificerende produkt. De kvalificerende produkter, cashback-beløbene og kampagneperioderne fremgår af informationssiden.


1. Det kvalificerende produkt skal være købt hos en af de deltagende forhandlere, som fremgår af siden med deltagende forhandlere.

2. Kun forbrugere, som er 18 år eller derover, som bor indenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. (eller UK, hvis UK skulle vælge at forlade EU under kampagne perioden) og som har købt et kvalificerede produkt online eller i en butik af en deltagende forhandler i Danmark, er berettiget til at deltage i kampagnen, og de skal fremsætte deres krav her. Du kan få vist en liste over deltagende forhandlere i Danmark ved at klikke her. Andre krav vil blive afvist. I forbindelse med køb foretaget i andre lande skal du besøge den relevante landeside www.fujifilm-connect.com/promotions (andre betingelser kan være gældende). Kun ægte, kvalificerende, NYE FUJIFILM-kameraer og -objektiver, der fremgår af informationssiden, er berettiget til at deltage i kampagnen.

3. Krav i forbindelse med køb foretaget i kampagneperioden kan indsendes straks efter købet af det kvalificerende produkt og skal indsendes senest den 30. November 2021.  Krav godkendes kun ved fremvisning af gyldig faktura eller kvittering. En ordrebekræftelse er ikke gyldig som købsbevis. Krav, der modtages uden for denne periode, vil blive afvist. 

4. Kravformularen findes på kampagnefanen på webstedet www.FUJIFILM-connect.com ("Indsend krav").

5. Forfalskede, redigerede og manipulerede fakturaer og kvitteringer vil blive afvist, og det pågældende krav vil blive behandlet som et svigagtigt krav.

6. Hver kunde kan kun købe et (1) stk af hvert kvalificeret kampagneprodukt på kampagnen. Maks antal køb/ krav per kunder er maksimalt 5 stk. Vi anbefaler at man samler sine køb af flere forskellige produkter per krav på kampagnen, hvilket også er tilladt.

7. Forhandlere må ikke indsende krav på deres kunders vegne. Ethvert krav, der indsendes af en forhandler, vil blive afvist.

8. Der kan ikke fremsættes krav, hvis det kvalificerende produkt returneres til den deltagende forhandler med henblik på tilbagebetaling af købsprisen eller ombytning.  Hvis der fremsættes et krav for et kvalificerende produkt, der er returneret eller ombyttet, vil kravet blive afvist og betragtet som et svigagtigt krav.  

9. Personer, der fremsætter krav, skal angive serienummeret på det kvalificerende produkt på kravformularen.  Serienummeret findes på æsken eller på selve det kvalificerende produkt.  Personen, der fremsætter kravet, skal indtaste serienummeret i det relevante felt, samt uploade et fotografi af kameraet med samme serienummer, og et billede af kassen til kameraet med serienummeret på. Hvis der fremsættes krav for et kvalificerende produkt med et serienummer, der har været anvendt til et krav i forbindelse med en tidligere kampagne eller et tidligere krav i forbindelse med denne kampagne, eller som er overlagt forfalsket, vil kravet blive afvist og betragtet som et svigagtigt krav.

10. Serienummeret bliver kontrolleret ved sammenligning med vores optegnelser. Dette omfatter kontrol af:

i. optegnelser over leverancer for at sikre, at det kvalificerende produkt er blevet leveret til den pågældende deltagende forhandler

ii. optegnelser over tidligere krav for at sikre, at serienummeret på kravformularen ikke har været anvendt tidligere til et krav i forbindelse med en tidligere kampagne eller et tidligere krav i forbindelse med denne kampagne

iii. serienummeret hos den deltagende forhandler for at sikre, at det kvalificerende produkt ikke er blevet returneret eller ombyttet

iv. at serienummeret er i overensstemmelse med det forventede dataformat i datafeltet.

11. FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (herefter kaldet "FUJIFILM") forbeholder sig retten til at indgive politianmeldelse af enhver person, der med fuldt overlæg fremsætter et svigagtigt krav. I forbindelse med alle efterforskninger vil FUJIFILM overholde al relevant databeskyttelseslovgivning, herunder EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

12. I forbindelse med indsendelsen af et krav skal indsenderen afgive personoplysninger, bankoplysninger og information om købet online. Der skal fremvises købsbevis i form af en faktura eller kvittering, der tydeligt viser købsdato, navnet på den deltagende forhandler og de(t) købte kvalificerende produkt(er). FUJIFILM forbeholder sig retten til at anmode om det originale købsbevis. Hvis indsenderen bliver bedt om at indsende det med posten, vil det blive returneret til indsenderen.

13. Efter modtagelse af et krav, der er indtastet online, sendes en bekræftelses-e-mail til indsenderen.

14. Vores mål er at validere kravene inden for 14 dage og derefter foretage udbetalingen inden for yderligere 14 dage (højst 28 dage i alt).  Hvis der er behov for at kontrollere kravet (manglende oplysninger, ulæselig kvittering, duplikeret serienummer osv.), kan det imidlertid være nødvendigt at bruge mere tid på valideringen.  Så snart kravet er godkendt herefter er det vores mål at foretage udbetalingen inden for 14 dage efter validering af kravet.

15. Indsenderen vil få besked, hvis det indsendte krav er ufuldstændigt eller indeholder et ulæseligt købsbevis. Besked om manglede oplysninger sendes via e-mail. Indsendere vil få mulighed for at indsende den manglende information i 14 kalenderdage fra modtagelse af e-mailen. Hvis der ikke reageres inden for 14 dage efter modtagelse af e-mailen, bliver kravet afvist.

16. FUJIFILM kan ikke holdes ansvarlig, hvis e-mails bliver blokeret eller havner i en spammappe. Det er indsenderens ansvar at kigge i sin spammappe med jævne mellemrum for at undgå at overse e-mails fra os om status for kravet. Hvis et krav bliver afvist, fordi kampagnens betingelser og vilkår ikke er opfyldt, er FUJIFILMs afgørelse endelig. FUJIFILM forbeholder sig retten til at annullere, ændre eller afslutte kampagnen uden varsel.

17. FUJIFILM har intet ansvar for hardware-, software- og serverfejl, tekniske fejl, problemer med webstedet eller andre fejl, som vi ikke er herre over, og som forhindrer en kunde i at deltage i kampagnen.

18. FUJIFILM forbeholder sig retten til at ophæve kampagnen når som helst og til at ændre dens betingelser og vilkår uden derved at ifalde erstatningsansvar.

19. Kontakt-e-mailadressen er fujifilm@promotion-support.com. Indsendere skal angive det unikke krav-id, som oplyses ved indsendelse af krav, i forbindelse med enhver henvendelse.  Yderligere oplysninger findes på supportsiden.

20. Ved at deltage i kampagnen accepterer indsenderen, at FUJIFILM eller dennes agenter må opbevare de persondata, som indsenderen afgiver, til de formål, der fremgår af privatlivspolitikken for FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, som er tilgængelig på www.FUJIFILM-connect.com.

21. Kampagnens betingelser fortolkes og håndhæves i henhold til lokal lovgivning.

22. Den kampagneansvarlige i forhold til kampagnen og den dataansvarlige i forhold til persondata afgivet af kunder i forbindelse med denne kampagne er FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, som har adressen Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Tyskland. Der kan ikke sendes krav til denne adresse.

23. Administration af kampagnen (bortset fra validering af krav) foretages på FUJIFILMs vegne af Interpay Benamic Unlimited Company, som har adressen IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland (herefter kaldet "Benamic"), og som fungerer som databehandler for FUJIFILM i forhold til persondata afgivet af kunder i forbindelse med denne kampagne.

24. FUJIFILM anvender persondataene til at validere krav med, og Benamic anvender persondataene i forbindelse med anden administration af krav og udbetaling af cashback-beløbene.