FUJIFILM PINIGŲ SUSIGRĄŽINIMO VASAROS AKCIJA 2020

NUOSTATOS IR SĄLYGOS

Klientai, kurie įsigijo NAUJĄ akcijoje dalyvaujantį FUJIFILM fotoaparatą arba objektyvą (toliau – akcijos gaminiai) nuo 2020 liepos 1 d. iki  2020 rugpjūčio 31 d. (toliau – akcijos laikotarpis), turės teisę teikti prašymą susigrąžinti akcijos pinigus. 

Naudoti arba atnaujinti FUJIFILM gaminiai į šią akciją neįtraukiami. Grąžinama suma priklausys nuo to, kokie akcijos gaminiai buvo įsigyti. Akcijos gaminiai, grąžinamos sumos ir akcijos laikotarpiai nurodyti puslapyje “Daugiau informacijos”

1. Gaminiai turi būti įsigyti iš akcijoje dalyvaujančio platintojo, kaip nurodyta puslapyje “Akcijoje dalyvaujantys platintojai”.

2. Akcijoje gali dalyvauti 18 metų sulaukę asmenys gyvenantys Europos Sąjungoje (arba Jungtinėje Karalasytėje jei Jungtinė Karalystė išstos iš Europos Sąjungos akcijos laikotarpiu) ir įsigyję akcijoje dalyvaujančius produktus akcijos partnerių internetinėse arba mažmeninės prekybos parduotuvėse Lietuvoje. Prašymai susigrąžinti pinigus turėtų būti pateikiami čia. Akcijoje dalyvaujančių partnerių Lietuvoje sąrašą rasite čia. Kiti prašymai bus atmesti. Jei įsigijote produktus kitoje šalyje prašome apsilankyti tos šalies puslapyje  www.fujifilm-connect.com/promotions (galimos kitos sąlygos). Šioje akcijoje galės dalyvauti tik oficialūs, nauji „FUJIFILM“ akcijos gaminiai, nurodyti puslapyje „Daugiau informacijos".

3. Prašymai už Akcijos laikotarpio pirkinius gali būti pateikiami iš karto po akcijoje dalyvaujančio produkto įsigyjimo ir ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 30d. Būtina turėti galiojančią pirkimo sąskaitą arba čekį. Pirkimo užsakymo patvirtinimas nelaikomas pirkimo dokumentu. Prašymai, pateikti ne šiuo laikotarpiu, bus atmesti.

4. Prašymo formą galite rasti www.fujifilm.lt/akcijos svetainės akcijų puslapyje (“Pateikti prašymą”).

5. Suklastotos, pakeistos ar taisytos sąskaitos ar čekiai bus atmesti, o tokie prašymai laikomi melagingais. 

6. Asmuo gali įsigyti po vieną (1) visų akcijoje dalyvaujančių produktų vienetą. Iš vieno asmens bus priimta ne daugiau kaip penki pinigų susigrąžinimo prašymai. Viename prašyme galima ir rekomenduojama įrašyti kelis atskirus produktus.   

7. Platintojai negali pateikti prašymų savo klientų vardu. Visi platintojų pateikti prašymai bus atmesti. 

8. Prašymas nebus tenkinamas, jei akcijos gaminys buvo grąžintas platintojui ir pakeistas kitu arba jums buvo grąžinta sumokėta suma. Toks prašymas bus atmestas ir laikomas melagingu.   

9. Prašymo formoje asmuo turi nurodyti akcijos gaminio serijos numerį. Šis numeris yra ant akcijos gaminio arba jo pakuotės. Serijos numerį būtina įrašyti atitinkamame laukelyje, o taip pat pridėti jo nuotrauką. Tuo atveju, jei prašyme dėl akcijos gaminio yra nurodomas serijos numeris, kuris jau buvo naudotas anksčiau pateiktame prašyme kitos akcijos metu arba ankstesniame šios akcijos prašyme, arba buvo tyčia suklastotas, toks prašymas bus atmestas ir laikomas melagingu. 

10. Serijos numeris bus tikrinamas, atsižvelgiant į kitus susijusius įrašus:

i. Prekės pristatymo duomenis, kad įsitikinti, jog akcijos gaminys buvo pristatytas atitinkamam akcijoje dalyvaujančiam platintojui;

ii. Ankstesnius prašymus, kad įsitikinti, jog prašymo formoje nurodytas serijos numeris nebuvo naudotas kitame prašyme ankstesnės ar šios akcijos metu;

iii. Serijos numerį iš akcijos platintojų, kad įsitikinti, jog akcijos gaminys buvo pakeistas kitu arba už jį buvo grąžinta sumokėta suma; ir

iv. Kad serijos numeris atitinka tam tikrą duomenų pateikimo logiką.

11. FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (“FUJIFILM”) pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų prieš bet kurį pareiškėją, kuris tyčia teikia melagingą prašymą. Visais atvejais FUJIFILM laikysis visų atitinkamų duomenų apsaugos įstatymų, tame tarpe ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

12. Teikdamas prašymą internetu asmuo turi nurodyti savo asmens duomenis, banko sąskaitą ir informaciją apie pirkimą. Pirkimo faktas patvirtinamas pateikiant sąskaitą faktūrą arba čekį, kuriame aiškiai nurodyta pirkimo data, platintojas ir įsigytas (-i) akcijos gaminys (-iai). FUJIFILM pasilieka teisę reikalauti pirkimą patvirtinančio dokumento originalo. Jei bus prašoma tokį dokumentą išsiųsti įprastu paštu, jis bus grąžintas pareiškėjui. 

13. Gavus internetu pateiktą prašymą, prašymo teikėjui bus išsiųstas patvirtinamasis el. laiškas. 

14. Mes stengiamės patvirtinti paraiškas ne vėliau kaip per 14d. po pateikimo ir apmokėti ne vėliau kaip per sekančias 14d. po patvirtinimo (viso 28d.). Tačiau, patvirtinimo laikas gali ilgėti, jei atsiranda poreikis papildomam patikrinimui (trūksta informacijos, neįskaitomas čekis, pasikartojantis serijos numeris ir kt.). Mokėjima po papildomo patikrinimo stengiamės atlikti ne vėliau kaip per 14d.

15. Prašymo teikėjas bus informuotas el. paštu, jei prašymui ko nors trūks. Prašymo teikėjui bus suteikta galimybė pateikti papildomą informaciją ir ištaisyti bet kokias klaidas per 14 kalendorinių dienų nuo el. laiško gavimo dienos. Į el. laišką neatsakius per 14 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos, jūsų prašymas bus atmestas. 

16. FUJIFILM neatsako už užblokuotus arba į el. pašto dėžutės brukalų aplanką nusiųstus el. laiškus. Prašymo teikėjai turi reguliariai tikrinti el. pašto dėžutės brukalų aplanką, kad nepraleistų nepastebėje el. laiškų apie pateikto prašymo būseną. Jei prašymas atmetamas dėl neatitikimo pasiūlymo “Nuostatoms ir sąlygoms”, FUJIFILM sprendimas yra galutinis. FUJIFILM pasilieka teisę be įspėjimo atšaukti, pakeisti arba nutraukti akciją. 

17. FUJIFILM nėra atsakinga už aparatinės, programinės įrangos, technines, serverio, interneto svetainės ar kitas triktis, kurių negali kontroliuoti ir dėl kurių klientui nepavyksta dalyvauti akcijoje. 

18. FUJIFILM pasilieka teisę bet kuriuo metu panaikinti šią akciją ir pakeisti jos nuostatas ir sąlygas, už tai netraukiama atsakomybėn. 

19. El. pašto adresas korespondencijai yra fujifilm@promotion-support.com. Rašydami el. laišką, nurodykite unikalų prašymo ID, gautą pateikiant prašymą. Daugiau informacijos rasite puslapyje “Pagalba”. 

20. Dalyvaudami akcijoje sutinkate, kad  FUJIFILM arba jos atstovai gali pasilikti bet kokius jūsų pateiktus asmens duomenis FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (www.FUJIFILM-connect.com)  privatumo politikos tikslais. 

21. Akcijos nuostatos aiškinamos ir taikomos pagal vietos įstatymus. 

22. Akcijos rengėjo ir akcijoje dalyvaujančio kliento pateiktų asmens duomenų valdytojo adresas yra FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH of Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Germany. Prašome šiuo adresu prašymų nesiųsti. 

23. Akciją FUJIFILM vardu administruoja (išskyrus prašymo patikrinimo funkcija) Benamic Unlimited Company of IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland (“Sales Promotions Benamic”)  (toliau – Benamic), kuri apdoroja bet kokius akcijoje dalyvaujančio kliento pateiktus asmens duomenis. 

24. FUJIFILM naudos jūsų asmens duomenis pateikto prašymo patvirtinimui, o Benamic naudos jūsų asmens duomenis prašymo administravimui ir grąžintinos sumos mokėjimui atlikti.