FUJIFILM FEBRUĀRA UN MARTA 2019 OBJEKTĪVU NAUDAS ATGRIEŠANAS KAMPAŅA

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Klienti, kuri iegādājas JAUNU akcijas programmā ietilpstošuFUJIFILMobjektīvu (turpmāk tekstā – “akcijas preces”) laika posmā no 2019. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31.martam (turpmāk tekstā – “akcijas periods”), būs tiesīgi pieprasīt naudas atgriešanu.

Lietotas vai pārveidotas FUJIFILM preces nav iekļautas šajā akcijas programmā. Naudas atgriešanas summa būs atšķirīga dažādām iegādātajām akcijas precēm. Akcijas programmā ietilpstošās preces, atgriežamās naudas summas un akcijas periodi izvērsti aprakstīti lapā “Vairāk info” .

Tikai objektīvi, kas iegādāti kā viens pirkums, ir tiesīgi saņemt naudas atmaksu šajā akcijā. Objektīvs, kas tiek pārdots komplektā ar kameru, nav tiesīgs saņemt naudas atmaksu.

1.    Pirkumi jāveic pie akcijas programmā ietilpstoša mazumtirgotāja, kā norādīts sadaļā par programmā ietilpstošiem mazumtirgotājiem.

2.    Patērētāji, kuri ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu, kas dzīvo Eiropas Savienībā, un ir iegādājušies atbilstošo produktu tiešsaistē vai veikalā no kvalificēta mazumtirgotāja Latvijā ir tiesīgi piedalīties šajā akcijā un aizpildīt pieteikumu šeit. Lai redzētu Latvijas kvalificēto mazumtirgotāju sarakstu, lūdzu, klikšķiniet šeit. Citi pieprasījumi tiks noraidīti. Par pirkumiem, kas veikti citās valstīs, lūdzu, apmeklējiet attiecīgās valsts mājas lapu šeit (var piemērot atšķirīgus nosacījumus). Tikai  jaunas FUJIFILM preces, kas nosauktas sadaļā par akcijas programmā ietilpstošajām precēm, ir derīgas dalībai šajā akcijā.

3.    Pieprasījumi ir jāiesniedz ne ātrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc jaunās akcijas programmā ietilpstošās preces iegādes un ne vēlāk kā 2019. gada 30.aprīlī. Lai veiktu pieprasījumu, ir nepieciešams derīgs pirkuma dokuments (rēķins vai čeks). Pasūtījuma apstiprinājums nav derīgs pierādījums par pirkumu. Lai izvairītos no domastarpībām, par pirkuma datumu tiek uzskatīta 1 (pirmā) pieprasījuma laika intervāla diena. Pieprasījumi, kas ir saņemti ārpus šī laika posma, tiks noraidīti.

4.    Pieprasījuma veidlapu atradīsiet vietnē www.FUJIFILM-connect.com  (“Pieprasiet tagad”) sadaļā.

5.    Viltus, izmainītus vai apstrādātus rēķinus vai kvītis noraidīs un ar tiem saistītās prasības tiks uzskatītas par krāpnieciskām.

6.    Katram klientam ir ļauts iegādāties tikai vienu (1) preci no katra akcijas programmā ietilpstošā preču veida akcijas laikā. Katrs klients var maksimāli veikt 5 (piecus) pieprasījumus. Pieprasījumus var un iesaka iesniegt par vairākām atsevišķām precēm vienā reizē.

7.    Mazumtirgotāji nedrīkst iesniegt pieprasījumus savu klientu vārdā. Visi mazumtirgotāju iesniegtie pieprasījumi tiks noraidīti.

8.    Jūsu pieprasījums tiks atzīts par spēkā neesošu, ja akcijas programmā ietilpstošās preces tiks atgrieztas mazumtirgotājam, lai saņemtu naudas atmaksu vai veiktu preces apmaiņu.

9.    Pieprasījuma veidlapā, prasītājam ir jāiesniedz kvalificētā produkta sērijas numurs. Sērijas numuru var atrast kastē vai uz atbilstojā produkta. Prasītājam ir jānorāda sērijas numurs attiecīgajā lodziņā un jāaugšupielādē fotogrāfija ar šo pašu sērijas numuru. Ja prasība ir iesniegta par kvalificētu produktu, izmantojot sērijas numuru saskaņā ar iepriekšējās akcijas noteikumiem vai iepriekšējais pieteikums saskaņā ar šīs akcijas noteikumiem vai tāds, kas ir apzināti falsificēts, prasība tiks noraidīta, un tā tiks uzskatīta par krāpniecisku.

10.  Sērijas numurs tiks apstiprināts saskaņā ar šo ierekstu  pārbaudi:

i. sūtījumu ierakstu, lai pārliecinātos, ka atbilstošais produkts ir nosūtīts attiecīgajam kvalificētajam mazumtirgotājam;

ii. iepriekšējo pieteikumu ierakstu, lai pārliecinātos, ka pieteikuma veidlapā esošais sērijas numurs pirms tam nav izmantots pieteikumam saskaņā ar iepriekšējo akciju vai iepriekšējo pieteikumu šajā akcijā;

iii. sērijas numuru pārbaudi pie kvalificētiem mazumtirgotājiem, lai pārliecinātos, ka atbilstošais produkts nav atmaksāts vai apmainīts; un

iv. ka sērijas numurs atbilst noteiktai datu loģikai datu ievades laukā;

11.  FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (turpmāk tekstā - “FUJIFILM”) patur tiesības vērsties tiesā pret jebkuru prasītāju, kurš apzināti iesniedz krāpniecisku pieteikumu. Visās izmeklēšanās FUJIFILM pilnībā ievēros visus attiecīgos datu aizsardzības likumus, tostarp Vispārējo datu aizsardzības regulu (GDPR).

12.  Lai iesniegtu pieprasījumu, tiešsaistē ir jāievada personas dati, bankas rekvizīti un informācija par pirkumu. Pierādījumam par pirkumu ir jāiesniedz čeks vai rēķins, kurā ir skaidri norādīts pirkuma datums, mazumtirgotājs un iegādātā(-s) akcijas programmā ietilpstošā(-s) prece(-s). FUJIFILM patur tiesības pieprasīt oriģinālo pirkuma apliecinājumu. Ja to pieprasīs nosūtīt pa pastu, tas tiks atgriezts prasītājam.

13.  Apstiprinājuma e-pasts tiks nosūtīts prasītājam pēc iesnieguma iesniegšanas tiešsaistē.

14.  Kad veiksmīgi tiks apstiprināts pieprasījums, pieprasītājs saņems naudas atgriešanas maksājumu ar bankas pārskaitījuma starpniecību 28 (divdesmit astoņu) dienu laikā uz norādīto bankas kontu. Nav pieejami citi maksājuma veidi.

15.  Prasītājam tiks paziņots, ja ir iesniegta nepilnīga prasība vai saņemts nesalasāms pirkuma apliecinājums. Paziņojums tiks nosūtīts uz e-pastu. Prasītājiem tiks dota iespēja sniegt papildu informāciju, lai labotu kļūdas 14 kalendāro dienu laikā pēc e-pasta saņemšanas. Ja atbilde netiks sniegta 14 kalendāro dienu laikā pēc e-pasta saņemšanas, prasība tiks noraidīta.

16.  FUJIFILM nebūs atbildīgs gadījumos, ja e-pasta ziņojumi tiks nobloķēti vai nosūtīti uz surogātpasta mapītēm. Lūdzu, pārliecinieties, ka pārbaudāt savu surogātpasta mapīti regulāri, lai pārliecinātos, ka nepalaižat garām mūsu e-pasta ziņojumus par pieprasījuma statusa atjauninājumiem. Ja prasījums tiek noraidīts tāpēc, ka nav ievēroti piedāvājuma noteikumi un nosacījumi, lēmums ir galīgs. FUJIFILM patur tiesības atsaukt, grozīt vai izbeigt akcijas programmu bez paziņojuma.

17.  FUJIFILM nav atbildīgs par aparatūras, tehniskiem, programmatūras un tīmekļa vietnes darbības traucējumiem, zudumiem vai citiem darbības traucējumiem, kas liedz klientam piedalīties akcijas programmā.

18.  FUJIFILM patur tiesības anulēt šo akcijas programmu jebkurā laikā, mainīt noteikumus un nosacījumus, neuzņemoties nekādu atbildību.

19.  E-pasta adrese saziņai ir fujifilm@promotion-support.com; lūdzu, jebkurā sarakstē norādiet savu unikālo pieprasījuma ID numuru, kas tiek parādīts pieprasījuma sniegšanas laikā. Papildu informācija ir  sadaļā par atbalsta sniegšanu.

20.  Piedaloties akcijā, katrs prasītājs piekrīt, ka visus sniegtos personas datus FUJIFILM vai tā aģenti var glabāt FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH konfidencialitātes politikā noteiktajā nolūkā, kas pieejams www.FUJIFILM-connect.com.

21.  Akcijas programmas noteikumi tiek interpretēti un piemēroti saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

22.  Datu īpašnieka un atbildīgās personas par akcijas programmu adrese: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Germany. Lūdzu, nesūtiet iesniegumus uz šo adresi.

23.  Akcijas administrēšana (izņemot pieteikuma apstiprināšanu) FUJIFILM vārdā tiek veikta ar Interpay Sales Promotions Unlimited Company, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland (“Sales Promotions”), kas darbojas kā FUJIFILM datu apstrādātājs attiecībā uz jebkuriem klienta iesniegtajiem personas datiem saistībā ar šo akciju.

24.  FUJIFILM izmanto personas datus, lai apstiprinātu pieteikumus, un Sales Promotions izmanto personas datus, lai administrētu pieteikumus un organizētu naudas atmaksu.