Få 6 månder gratis abonnement på Capture One Pro til FUJIFILM når du kjøper en X-T4, X-T3 eller X-Pro3

Det 6 måneder gratis abonnementet på Capture One Pro for FUJIFILM, er tilgjengelig for de kunder som har kjøpt et FUJIFILM X-T4, X-T3 eller X-Pro3 mellom 1. juli og 30. september 2020.

Kunde må vise til gyldig kjøpsbevis og gyldig serienummer for sitt kamera, online på siden for produktregistrering: www.fujifilm-connect.com/

Fra og med 1. juli til og med 31. oktober 2020, kan du sende inn krav på din kupong.

Kampanjen gjelder ikke for brukte eller "andrehånds" produkter.

FUJIFIILM forbeholder seg retten til å avbryte, endre vilkår eller produkter for denne kampanje uten forhåndsvarsling, uten å pådra seg noe ansvar.

Adresse: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Germany. Vennligst ikke send noen produkter til denne adresse.