FUJIFILM X-T4 CASHBACK 2021

BETINGELSER

Kunder som kjøper et nytt kvalifiserende FUJIFILM-kamera eller nytt objektiv («kvalifiserte produkter») mellom 1. september 2021 og 31. oktober 2021 («kampanjeperioden») vil kunne søke om å få tilbakebetalt et beløp. 

Brukte eller overhalte FUJIFILM-objektiv er unntatt fra denne kampanjen. Tilbakebetalt beløp vil variere avhengig av hvilke kvalifiserte produkter som er kjøpt. Kvalifiserende produkter, tilbakebetalt beløp og kampanjeperioder er beskrevet på siden Mer informasjon.

1. Kjøp må gjøres hos en kvalifisert forhandler som beskrevet på siden Kvalifiserte forhandlere.

2. Bare forbrukere som er minst 18 år, som bor i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og har kjøpt en kvalifiserende produkt på nettet eller i butikk fra en kvalifisert forhandler i Norge kan delta i denne kampanjen. Disse fyller ut et skjema her.  For en liste over kvalifiserte forhandlere i Norge, klikk her.  Alle andre krav vil bli avvist. For kjøp gjort i andre land, kan du besøke siden til det aktuelle landet www.fujifilm-connect.com/promotions (Andre vilkår kan gjelde).  Bare ekte og kvalifiserte NEW FUJIFILM-kameraer og objektiver spesifisert på 'Mer info' -siden er kvalifisert for denne kampanjen.

3. Krav for kjøp gjort i løpet av kampanjeperioden kan fremsettes umiddelbart etter at det kvalifiserende produktet har blitt kjøpt, og må sendes inn senest 30. november 2021.  Gyldig kjøpsfaktura eller kvittering er nødvendig for å søke om tilbakebetaling. En ordrebekreftelse er ikke et gyldig kjøpsbevis. Søknader mottatt utenfor denne perioden vil bli avvist. 

4. Kravskjemaet finnes på kampanjefanen på www.fujifilm-connect.com ('Krev nå').

5. Falske, endrede eller manipulerte fakturaer eller kvitteringene vil bli avvist og de tilhørende kravene vil bli behandlet som bedrageriforsøk.

6. Hver kunde har bare lov til å kjøpe en (1), av hvert av de kvalifiserende produktene i kampanjen. 

Maks antall krav per kunde er 5. Flere individuelle produkter per krav er tillatt og anbefalt.

7. Forhandlere kan ikke søke på vegne av sine kunder. Eventuelle søknader innsendt av forhandlere vil være ugyldige.

8. Kravet vil være ugyldig hvis kvalifiserte produkter returneres til forhandleren for tilbakebetaling eller bytte.  Hvis et krav er gjort for et kvalifisert produkt som returneres eller byttes, vil kravet bli avvist og det vil bli sett på som et bedrageriforsøk.  

9. Kravstiller må oppgi serienummeret til det kvalifiserte produktet på kravskjemaet.  Serienummeret finner du på esken eller på selve produktet.  Kravstiller må skrive inn serienummeret i den aktuelle boksen og også laste opp et bilde av samme serienummer. Hvis et krav er gjort for et kvalifisert produkt ved hjelp av et serienummer som har blitt brukt i et krav i en tidligere kampanje, et tidligere krav i denne kampanjen eller som er bevisst forfalsket, vil bli avvist og det vil bli sett på som et bedrageriforsøk.

10. Serienummeret vil bli validert. Denne kontrollen inkluderer:

i. Forsendelsesposter for å sikre at det kvalifiserte produktet har blitt sendt til den aktuelle kvalifiserte forhandleren

ii. Tidligere krav for å sikre at serienummeret på skjemaet ikke har vært brukt i et tidligere krav i en tidligere kampanje eller et foregående krav i denne kampanjen

iii. Kontroll av serienummeret og kvalifisert forhandler for å sikre at produktet ikke har blitt refundert eller byttet

iv. At serienummeret følger en viss datalogikk i dataregistreringsfeltet

11. FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH ( “FUJIFILM”) forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt mot enhver kravstiller som bevisst gjør et uredelig krav. I alle undersøkelser vil FUJIFILM være i fullt samsvar med alle relevante lover om personvern, inkludert EUs nye personvernforordning (GDPR).

12. For å sende inn et krav, må kravstiller sende inn personlig informasjon, kontoopplysninger og kjøpsinformasjon via internett. Kjøpsbevis må være i form av en faktura eller en kvittering som tydelig viser kjøpsdato, forhandler og kvalifisert(e) produkt/produkter som er kjøpt. FUJIFILM forbeholder seg retten til å be om det originale kjøpsbeviset. Hvis du blir bedt om å sende kjøpsbeviset til oss med posten, vil det bli returnert til deg.

13. Når vi mottar en online søknad, sender vi en e-post med bekreftelse til personen som har søkt om tilbakebetaling.

14. Vi tar sikte på å validere kravet innen maksimalt 14 dager, og deretter foreta betalingen innen ytterligere 14 dager (maksimalt 28 dager).  Men hvis det er noen grunn til å sjekke påstanden (manglende informasjon, uleselig kvittering, duplisert serienummer osv.), så kan tiden forlenges.  Når alt er validert, har vi som mål å gjøre utbetalingen innen 14 dager.

15. Kravstiller vil bli varslet når et ufullstendig krav er innlevert eller et uleselig kjøpsbevis er mottatt. Melding om eventuelle mangler vil bli sendt via e-post. Personer som har søkt vil få muligheten til å levere informasjon for å rette eventuelle feil innen 14 (fjorten) kalenderdager etter mottak av e-posten. Dersom vi ikke mottar et svar innen 14 (fjorten) kalenderdager etter at du har mottatt e-posten, vil kravet blir avvist.

16. FUJIFILM skal ikke holdes ansvarlig dersom e-poster er blokkert eller har havnet i mapper for søppelpost. Kontroller din søppelpost-mappe regelmessig for å sikre at du ikke savner våre e-postmeldinger for oppdatering om status for kravet ditt. Hvis et krav blir avvist fordi betingelsene ikke er oppfylt, er FUJIFILMs beslutning endelig. FUJIFILM forbeholder seg retten til å trekke tilbake, endre eller avslutte kampanjen uten varsel.

17. Maskinvare, teknikk, programvare, server, nettside, tap eller andre feil utenfor vår kontroll som forhindrer at kunden deltar i kampanjen, er ikke FUJIFILMs ansvar.

18. FUJIFILM forbeholder seg retten til å annullere denne kampanjen når som helst og endre betingelsene uten å påta seg noe ansvar.

19. E-postadressen for korrespondanse er fujifilm@promotion-support.com. Oppgi din unike ID som du ble tildelt under prosessen, ved enhver henvendelse.  Du finner flere opplysninger på supportsiden.

20. Ved å delta i kampanjen, samtykker hver kravstiller at alle personlige data som er gitt lagres av FUJIFILM eller dets agenter for det formål som er fastsatt i FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbHs avtalevilkår tilgjengelig på www.FUJIFILM-connect.com. 

21. Vilkårene for kampanjen skal tolkes og brukes på grunnlag av lokale lover.

22. Promotoren med hensyn til denne kampanjen og databehandlingsansvarlig med hensyn til personlig informasjon som sendes av alle kunder i forbindelse med dette tilbudet, er FUJIFILM  Electronic Imaging Europe GmbH av Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Tyskland.  Ikke send søknader til denne adressen.

23. Organiseringen av kampanjen (annet enn verifisering av kravet) utføres på vegne av FUJIFILM, av Benamic Unlimited Company of IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland (Benamic). Benamic fungerer som FUJIFILMs databehandler av personlige data innsendt av kunde i forbindelse med denne kampanjen.

24. FUJIFILM bruker personopplysninger for å verifisere påstandene, og Benamic inkluderer innhenting av personopplysninger for generell administrasjon og krave for gjennomføring av tilbakebetaling.