FUJIFILM – CASHBACK ZIMA 2019 

REGULAMIN

Klienci, którzy w dniach od 15 października 2019 do 15 stycznia 2020 („Okres promocji”) kupią NOWY, podlegający promocji aparat fotograficzny lub obiektyw FUJIFILM (“Produkt podlegający promocji”) będą uprawnieni do ubiegania się o zwrot gotówki. 

Używane, pochodzące z rynku wtórnego aparaty fotograficzne oraz obiektywy FUJIFILM nie podlegają niniejszej promocji.  Wielkość zwrotu gotówki jest odmienna dla poszczególnych produktów podlegających promocji. Więcej informacji odnośnie produktów podlegających promocji, wysokości zwracanej gotówki oraz okresów promocji przedstawiono na stronie ‘Więcej informacji’.

1. Zakupu należy dokonać u sprzedawcy uprawnionego do realizacji promocji. Lista sprzedawców  zamieszczona jest na stronie ‘Sklepy biorące udział w promocji’.

2. Do uczestnictwa w promocji są uprawnieni jedynie ci klienci, którzy ukończyli 18 lat, mieszkają w Europejskim Obszarze Gospodarczym (lub w Wielkiej Brytanii, w przypadku gdy Wielka Brytania opuści Unię Europejską w okresie promocji) i zakupili produkt podlegający promocji online lub u sprzedawcy uprawnionego do realizacji promocji w [Polsce]. Klienci powinni złożyć wniosek o zwrot tutaj. Lista sklepów uprawnionych do realizacji promocji w [Polsce], dostępna jest tutaj. Wnioski nieuwzględniające powyższych warunków będą odrzucane. W przypadku zakupów, które były dokonane w innych krajach, prosimy o przejście na stronę internetową odpowiedniego kraju www.fujifilm-connect.com/promotions (mogą obowiązywać odmienne warunki promocji). Jedynie oryginalne podlegające promocji NOWE aparaty fotograficzne i obiektywy FUJIFILM wymienione na stronie ‘Więcej informacji’ objęte są promocją.

3. Wnioski odnoszące się do zakupów dokonanych w okresie promocji można składać natychmiast po dokonaniu zakupu produktu podlegającego promocji, najpóźniej zaś 15 lutego 2020.  Do wniosku musi być dołączona faktura/paragon. Potwierdzenie zamówienia nie jest wystarczającym dowodem zakupu. Wnioski złożone po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone. 

4. Formularz wniosku dostępny jest w zakładce promocji na stronie internetowej www.FUJIFILM-connect.com (‘Złóż wniosek’). 

5. Fałszywe, zmieniane lub poprawiane faktury bądź paragony będą odrzucane, zaś powiązane z nimi wnioski zostaną potraktowane jako fałszywe. 

6. W ramach promocji każdy klient może zakupić jeden (1) egzemplarz z każdego typu produktów podlegających promocji.  Maksymalna liczba wniosków na jednego klienta wynosi 5.  Dopuszczalne, a nawet zalecane jest, by jeden wniosek obejmował klika produktów.  

7. Sprzedawca detaliczny nie może składać wniosków w imieniu swoich klientów. Wszelkie wnioski złożone przez sprzedawcę detalicznego zostaną odrzucone.

8. Nie można złożyć wniosku, jeśli produkt podlegający promocji zostanie zwrócony do Sprzedawcy uprawnionego do realizacji promocji w celu jego zwrotu lub wymiany. Jeśli wniosek odnosi się do produktu podlegającego promocji, który został zwrócony lub wymieniony, to wniosek taki zostanie odrzucony jako całkowicie nieuprawniony (fałszywe zgłoszenie).  

9. Osoby składające wnioski muszą na formularzu wniosku podać numer seryjny produktu podlegającego promocji. Numer seryjny znajduje się na opakowaniu lub na produkcie podlegającym promocji.  Osoba wnioskująca musi wpisać numer seryjny w odpowiednim polu oraz załadować zdjęcie przedstawiające ten sam numer seryjny. Jeśli zostanie złożony wniosek dotyczący produktu podlegającego promocji, którego numer seryjny był już użyty w poprzedniej promocji lub został świadomie sfałszowany, to wniosek zostanie odrzucony i będzie traktowany jako fałszywe zgłoszenie.

10. Numer seryjny zostanie potwierdzony w oparciu o istniejące zapisy. Będzie to obejmowało sprawdzenie:

i. Informacji o dostawie produktu podlegającego promocji, by zweryfikować czy był wysyłany do sprzedawcy uprawnionego do realizacji promocji;

ii. Informacji o poprzednich wnioskach, aby zapewnić, że numer seryjny w bieżącym wniosku nie był wykorzystany we wnioskach odnoszących się do wcześniejszych promocji lub w innych wnioskach składanych w ramach niniejszej promocji;

iii. Numeru seryjnego ze sprzedawcą uprawnionym do realizacji promocji, aby zapewnić, że produkt podlegający promocji nie został zwrócony lub wymieniony; 

iv. Czy numer seryjny odpowiada określonej logice danych przewidzianej dla pola wprowadzania danych.

11. FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (“FUJIFILM”) zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawny względem tych wnioskujących, którzy świadomie składają fałszywe wnioski (zgłoszenia). We wszystkich śledztwach i działaniach weryfikacyjnych, FUJIFILM będzie działać zgodnie z prawem odnoszącym się do ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

12. W celu przedłożenia wniosku osoba wnioskująca musi podać online swoje dane osobowe, informacje o koncie bankowym orz informacje o zakupie. Dowód zakupu musi mieć postać faktury lub rachunku, na których wyraźnie widoczna jest data zakupu, nazwa sprzedawcy uprawnionego do realizacji promocji oraz nazwa (nazwy) produktów. FUJIFILM zastrzega sobie prawo zażądania oryginalnego dowodu zakupu. Jeśli zostanie wystosowana prośba o przesłanie dowodu zakupu pocztą, to po weryfikacji zostanie od zwrócony do wnioskującego.

13. Po przyjęciu wniosku online do wnioskującego zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem.

14. Dołożymy starań, aby potwierdzić wniosek w terminie maksymalnie 14 dni, a następnie dokonać płatności w ciągu kolejnych 14 dni (maksymalnie 28 dni). Jednakże, jeśli zaistnieje jakikolwiek powód, ze względu na który wniosek będzie musiał być sprawdzony (brakujące informacje, nieczytelne potwierdzenie, powielający się numer seryjny, itp.), to czas przeznaczony na weryfikację może zostać wydłużony. Gdy wniosek zostanie potwierdzony przez sprzedawcę uprawnionego do realizacji promocji, dołożymy starań, by płatność została zrealizowana w ciągu 14 dni.

15. Wnioskujący zostanie poinformowany, jeśli przedłożony wniosek będzie niekompletny lub jeżeli otrzymane potwierdzenie zakupu będzie nieczytelne. Powiadomienie o brakujących elementach zostanie wysłane e-mailem. Wnioskujący będzie miał możliwość uzupełnienia informacji w celu wyeliminowania błędów w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania e-maila. Brak odpowiedzi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania e-maila będzie skutkował odrzuceniem wniosku.

16. FUJIFILM nie ponosi odpowiedzialności, jeśli e-mail jest zablokowany lub wiadomości trafiają do folderu „śmieci”. Wnioskujący musi regularnie sprawdzać swój folder “śmieci”, aby mieć pewność, że nie przeoczył wiadomości związanej ze swoim zgłoszeniem. Jeśli wniosek zostanie odrzucony ze względu na niespełnienie zasad promocji, należy przyjąć, że decyzja FUJIFILM jest ostateczna. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do wycofania się z promocji, modyfikacji jej zasad, a także zakończenia promocji bez uprzedzenia.

17. FUJIFILM nie odpowiada w żadnym wypadku za sprzęt, aspekty techniczne, oprogramowanie, serwery, witryny internetowe, szkody lub inne aspekty pozostające poza kontrolą FUJIFILM, nawet jeśli wymienione elementy uniemożliwiłyby klientowi uczestnictwo w promocji.

18. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do unieważnienia promocji w dowolnym momencie i do zmiany jej zasad bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

19. Adres e-mail do korespondencji to fujifilm@promotion-support.com; we wszelkiej korespondencji wnioskujący powinien podawać swój unikalny numer ID wniosku wskazany w procesie składania wniosku.

20. Uczestnicząc w niniejszej promocji, każdy wnioskujący zgadza się, że podane przez niego dane osobowe mogą być wykorzystywane przez FUJIFILM lub przez agentów FUJIFILM w celach przedstawionych w polityce zachowania poufności FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, która jest dostępna na stronach internetowych www.FUJIFILM-connect.com.

21. Warunki niniejszej promocji należy interpretować i stosować w oparciu o lokalnie obowiązujące prawo.

22. Prowadzącym promocję, w odniesieniu do niniejszej promocji, oraz stroną kontrolującą dane w odniesieniu do wszelkich danych osobowych przedłożonych przez klientów w związku z niniejszą promocją jest FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH z siedzibą Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Niemcy. Prosimy, by nie wysyłać żadnych zgłoszeń na ten adres.

23. Zarządzanie promocją (w zakresie innym niż potwierdzanie wniosków) jest prowadzone na rzecz FUJIFILM przez Interpay Sales Promotions Unlimited Company z siedzibą IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia (“Promotor Sprzedaży”), która to firma działa jako podmiot przetwarzający dane FUJIFILM w odniesieniu do wszelkich danych osobowych przedłożonych przez klientów w związku z niniejszą promocją.

24. FUJIFILM wykorzystuje dane osobowe do weryfikacji i potwierdzania wniosków, zaś Promotor Sprzedaży wykorzystuje dane osobowe, aby w innym zakresie administrować wnioskami i organizować zwrot płatności.

Informacja:

Fujifilm sprzedaje określone aparaty fotograficzne i obiektywy w postaci ‘zestawów’ (zestaw oznacza, że aparat fotograficzny oraz obiektyw są spakowane wspólnie w jednym niewielkim pudełku). Te obiektywy NIE uprawniają do ubiegania się o zwrot gotówki, jeśli są sprzedawane w zestawie, gdyż oszczędność powstaje już w wyniku samego faktu, że aparat jest kupowany łącznie z obiektywem:

XF55 - 200mm, jeśli jest sprzedawany z zestawem X-T3/18 - 55mm lub z zestawem X-T30/18 - 55 

XF16 – 55mm, jeśli jest sprzedawany z aparatem X-H1

Poniższy obiektyw daje prawo do ubiegania się o zwrot gotówki, jeśli jest sprzedawany łącznie z aparatem fotograficznym:

XF18 – 135mm, jeśli jest sprzedawany z aparatem X-H1