FUJIFILM – 15 MAJA-15 LIPCA 2019 – PROMOCJA ZWROTU GOTÓWKI ZA SPRZĘT FUJIFILM

WARUNKI PROMOCJI

Klienci, którzy kupili NOWY podlegający promocji aparat, obiektyw lub zestaw FUJIFILM (“Produkt podlegający promocji”) w dniach pomiędzy 15 maja a 15 lipca 2019 (“Okres promocji”) będą uprawnieni do ubiegania się o zwrot gotówki.

Używane produkty FUJIFILM nie podlegają niniejszej promocji. Wysokość zwrotu gotówki różni się zależnie od zakupionego Produktu podlegającego promocji. Produkty podlegające promocji, wysokość zwrotu gotówki oraz okres obowiązywania promocji  są podane w zakładce „Więcej informacji”.

Promocja dotyczy jedynie oddzielnie zakupionych obiektywów.  Obiektywy, które są sprzedawane jako część zestawu z aparatem fotograficznym, nie podlegają promocji zwrotu gotówki, chyba że wyraźnie wskazuje na to informacja (mowa o zestawach X-Pro2+23F2 Graphite, X-T3+18-55, X-T3+18-55+55-200).

1.      Zakupu należy dokonać u autoryzowanego sprzedawcy detalicznego. Autoryzowani sprzedawcy detaliczni zostali wymienieni w zakładce „Sprzedawcy uczestniczący w promocji”.

2.      Promocja jest skierowana do mieszkańców Unii Europejskiej, którzy ukończyli 18 lat i zakupili produkt on-line lub w jednym ze sklepów z listy sklepów, który bierze udział w promocji i znajduje się na terenie Polski. Wniosek powinien być złożony na stronie here. Lista sprzedawców detalicznych biorących udział w promocji w Polce dostępna jest na stronie here. Inne wnioski zostaną odrzucone. Osoby chcące złożyć wniosek dotyczący produktów podlegających promocji zakupionych poza Polską proszone są o przejście do strony here (w takich przypadkach mogą mieć zastosowanie inne zasady promocji). Wyłącznie oryginalne NOWE produkty FUJIFILM wymienione na stronie Produktów podlegających promocji będą uwzględniane w niniejszej promocji.

3.       Wnioski mogą być przedłożone natychmiast po zakupie produktu podlegającego promocji, lecz nie później niż do dnia 15 sierpnia 2019. Do rozpatrzenia wniosku niezbędna jest prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek – potwierdzenie złożenia zamówienia nie stanowi uwzględnianego w promocji dowodu zakupu. Wnioski przedłożone poza podanym powyżej okresem zostaną odrzucone.

4.       Formularz wniosku dostępny jest w zakładce promocji na stronie internetowej www.FUJIFILM-connect.com (‘Claim Now’ – „Złóż wniosek”).

5.       Fałszywe, zmienione lub spreparowane faktury bądź paragony zostaną odrzucone, a dołączone do nich wnioski będą traktowane jako Fałszywe Wnioski.

6.       Każdy klient może zakupić tylko jeden (1) egzemplarz produktu podlegającego promocji.  Maksymalna liczba wniosków przypadających na klienta to 5 wniosków.  Dopuszczalne, a nawet polecane jest, by jeden wniosek obejmował więcej niż jeden produkt objęty promocją. 

7.       Sprzedawcy detaliczni nie mogą składać wniosków w imieniu swoich klientów. Jakiekolwiek wnioski składane przez sprzedawców detalicznych będą odrzucane.

8.       Wniosek zostanie unieważniony jeśli Produkty podlegające promocji zostaną całkowicie zwrócone do sprzedawcy detalicznego lub wymienione na inne produkty.  Jeśli wniosek dotyczy Produktu podlegającego promocji, który został zwrócony lub wymieniony, to wniosek taki zostanie odrzucony i będzie traktowany tak jak Wniosek Fałszywy. 

9.       Na Formularzu Wniosku Wnioskujący musi podać numer seryjny Produktu podlegającego promocji.  Numer seryjny znajduje się na opakowaniu lub na Produkcie podlegającym promocji.  Wnioskujący musi wpisać numer seryjny w odpowiednim polu, jak również załączyć zdjęcie numeru seryjnego. Jeśli wniosek dotyczy Produktu podlegającego promocji, którego numer seryjny był już użyty we wniosku w poprzedniej promocji lub we wcześniejszym wniosku w danej promocji lub który został celowo sfałszowany, to wniosek taki zostanie odrzucony i będzie traktowany jako Wniosek Fałszywy.

10. Numer seryjny będzie potwierdzany w oparciu o dostępne zapisy. Obejmuje to sprawdzenie:

11.    FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (“FUJIFILM”) zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawny w stosunku do każdego wnioskodawcy, który świadomie składa Fałszywy Wniosek. We wszelkich dochodzeniach i śledztwach FUJIFILM pozostanie zgodne z obowiązującym prawem w zakresie danych osobowych w tym z Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych (RODO).

12.    Przedkładając wniosek Wnioskujący musi podać online swoje dane osobowe, dane banku oraz informacje o zakupie. Dowód zakupu musi mieć formę faktury lub rachunku, na których wyraźnie widnieje data zakupu, nazwa Sprzedawcy detalicznego oraz Produktu podlegającego promocji. . FUJIFILM zastrzega sobie prawo do zażądania oryginalnego dowodu zakupu. W przypadku otrzymania takiego żądania, dowód zakupu zostanie zwrócony do Państwa pocztą.

13.    Po odebraniu przedstawionego online zgłoszenia osoba składająca wniosek otrzyma e-mail potwierdzający.

14.    Po pomyślnym rozpatrzeniu wniosku wnioskujący otrzyma zwrot gotówki przelewem bankowym w ciągu 14 dni na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Nie są dostępne żadne alternatywne metody płatności.

15.    Prowadzący promocję poinformuje wnioskodawcę, w przypadku gdy przedłożony wniosek jest niekompletny. Informacja o potrzebie uzupełnienia wniosku o określone elementy zostanie wysłana e-mailem. Wnioskujący będzie miał możliwość uzupełnienia informacji i poprawienia błędów w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wspomnianego e-maila. Brak odpowiedzi w ciągu 14 dni kalendarzowych będzie skutkował odrzuceniem wniosku.

16.    FUJIFILM nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, gdy przesyłane e-maile są blokowane lub przekazywane do katalogu “śmieci” skrzynki pocztowej. Prosimy o regularne sprawdzanie katalogu “śmieci” swojej skrzynki pocztowej, aby nie pominąć e-maili informujących o statusie złożonego wniosku. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony odmownie jako nie spełniający Warunków oferty, jest to ostateczna decyzja prowadzącego promocję. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do wycofania się z promocji, jej zmiany lub zakończenia bez podawania dodatkowych informacji.

17.    FUJIFILM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie lub inne problemy w działaniu sprzętu, infrastruktury technicznej, oprogramowania, serwera czy strony internetowej, które są poza kontrolą FUJIFILM i uniemożliwiają klientom uczestnictwo w promocji.

18.    FUJIFILM zastrzega sobie prawo do unieważnienia promocji w dowolnym momencie oraz do zmiany jej Warunków bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności.

19.    Adres e-mail do korespondencji to fujifilm@promotion-support.com; we wszelkiej korespondencji prosimy o podawanie unikalnego ID wniosku (Claim ID), który to numer jest podawany w procesie składania wniosku. Dalsze informacje można znaleźć na stronie wsparcia.

20.    Uczestnicząc w niniejszej promocji, wnioskujący zgadza się, że jego dane osobowe mogą być utrzymywane przez FUJIFILM lub jego agentów w celach zdefiniowanych w polityce zachowania prywatności określonej przez FUJIFILMElectronic Imaging Europe GmbH i dostępnej na stronie internetowej www.FUJIFILM-connect.com.

21.    Warunki promocji należy stosować i interpretować w oparciu o lokalnie obowiązujące prawo.

22.    Podmiot prowadzący promocję oraz odpowiadający za dane osobowe przedkładane przez klientów w ramach promocji: FUJIFILMElectronic Imaging Europe GmbH of Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Niemcy. Prosimy o nie wysyłanie żadnych zgłoszeń na ten adres.

23.    Administrowanie niniejszą promocją (poza potwierdzaniem ważności wniosku) realizowane jest w imieniu i na rzecz FUJIFILM przez Interpay Sales Promotions Unlimited Company of IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia (“Sales Promotions”), która to firma działa jako procesor danych FUJIFILM w odniesieniu do wszelkich danych osobowych przedłożonych przez klientów w związku z niniejszą promocją.

24.    FUJIFILM wykorzystuje dane osobowe do potwierdzenia ważności wniosku, zaś Sales Promotions wykorzystuje dane osobowe, aby w innym zakresie administrować wnioskiem i zorganizować zwrot gotówki.