FUJIFILM VARA 2019 PROMOȚIA CASHBACK

TERMENI & CONDIȚII

Clienții care achiziționează un aparat foto sau obiectiv foto NOU FUJIFILM care determină eligibilitatea („Produsul Eligibil”) între 15 mai 2019 și 15 iulie 2019 („Perioada Promoțională”) vor fi eligibili pentru a solicita o recompensă de tip „banii înapoi” („Cashback”).

Aparatele foto și obiectivele foto FUJIFILM „la mâna a doua” (second hand) sau recondiționate sau renovate nu se califică pentru participarea la prezenta promoție. Suma acordată sub formă de Cashback va varia funcție de Produsul Eligibil achiziționat. Produsele Eligibile, sumele acordate sub formă de Cashback și Perioadele Promoționale sunt detaliate în cadrul paginii „Informații Suplimentare”.

Obiectivele foto 18 – 55mm și 23mmF2 sunt aproape întotdeauna ineligibile pentru Cashback dacă sunt achiziționate sub formă de kit (aparatul foto și obiectivul foto sunt comercializate împreună în cadrul aceleiași cutii ca un produs distinct). Pentru a verifica combinațiile eligibile sau ineligibile, vă rugăm să consultați anexa inclusă la finalul acestui document.

1.       Achizițiile trebuie să fie efectuate de la un Comerciant de Retail Eligibil astfel cum este detaliat pe pagina „Comercianți de Retail Eligibili”.

2.       Doar consumatorii care au minim 18 ani, au reședința în Uniunea Europeană și au achiziționat un Produs Eligibil online sau dintr-un magazin fizic de la un Comerciant de Retail Eligibil din România sunt eligibili pentru a participa la prezenta promoție și ar trebui să formuleze o solicitare la următoarea adresă aici. Pentru a consulta lista de Comercianți de Retail Eligibili din România, vă rugăm să accesați următoarea pagină aici. Solicitările care nu respectă condițiile anterior menționate vor fi respinse. În cazul achizițiilor efectuate în alte țări, vă rugăm să vizitați pagina țării relevante la următoarea adresă www.fujifilm-connect.com/promotions (având în vedere că în acest caz pot fi aplicabile condiții diferite). Doar aparatele foto și obiectivele foto originale FUJIFILM NOI eligibile detaliate pe pagina „Informații Suplimentare” sunt eligibile pentru prezenta promoție.

3.       Solicitările privind achizițiile efectuate pe durata Perioadei Promoționale pot fi formulate imediat după achiziția Produsului Eligibil și, în orice caz, trebuie formulate nu mai târziu de 15 August 2019. Pentru a formula o solicitare este necesară o factură validă sau un bon valid de achiziție. O confirmare de plasare a unei comenzi nu reprezintă o dovadă valabilă de achiziție. Solicitările primite în afara perioadei anterior menționate vor fi respinse.

4.       Formularul de Solicitare poate fi găsit în meniul de promoții din cadrul site-ului www.FUJIFILM-connect.com („Formulează o solicitare”).

5.     Facturile sau bonurile false, modificate sau contrafăcute vor fi respinse iar solicitările aferente acestora vor fi tratate ca Solicitări Frauduloase.

6.       Fiecare client are dreptul să achiziționeze doar un (1) item din fiecare dintre Produsele Eligibile în cadrul promoției. Numărul maxim de solicitări per client este de 5. Este permisă și recomandată includerea de multiple produse individuale în cadrul aceleiași solicitări.

7.       Comercianții de retail nu trebuie să depună solicitări în numele clienților acestora. Orice solicitări depuse de către comercianți de retail vor fi respinse.

8.       Nu poate fi formulată o solicitare dacă Produsul Eligibil este returnat Comerciantului de Retail Eligibil în vederea returnării prețului de achiziție sau a schimbării produsului. Dacă este formulată o solicitare cu privire la un Produsul Eligibil care este returnat sau schimbat, solicitarea va fi respinsă și va fi tratată ca o Solicitare Frauduloasă. 

9.       Solicitanții vor trebui să includă în cadrul Formularului de Solicitare numărul de serie al Produsului Eligibil. Numărul de serie poate fi găsit pe Produsul Eligibil sau pe cutia acestuia. Solicitantul trebuie să introducă numărul de serie în câmpul relevant și să încarce de asemenea o fotografie a aceluiași număr de serie. Dacă este formulată o solicitare privind un Produs Eligibil pe baza unui număr de serie care a fost utilizat în cadrul unei promoții anterioare sau a unei solicitări anterioare în cadrul prezentei promoții sau care a fost în mod deliberat falsificat, solicitarea va fi respinsă și va fi tratată ca o Solicitare Frauduloasă.

10.    Numărul de serie va fi validat pe baza evidențelor existente. Acest lucru va include verificarea:

11.    FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (“FUJIFILM”) își rezervă dreptul de a acționa în justiție orice solicitant care formulează în mod deliberat o Solicitare Frauduloasă. În cadrul tuturor investigațiilor, FUJIFILM va respecta pe deplin toate prevederile relevante ale legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD).

12.    Pentru a formula o solicitare solicitantul trebuie să furnizeze datele de identificare, datele bancare și informațiile privind achiziția online. Dovada de achiziție trebuie să fie sub forma unei facturi sau a unui bon indicând în mod clar data achiziției, Comerciantul de Retail Eligibil și Produsul/Produsele Eligibil(e) achiziționate. FUJIFILM își rezervă dreptul de a solicita dovada de achiziție în original . În cazul în care este solicitată transmiterea acesteia prin poștă, aceasta va fi returnată către solicitant.

13.    Un email de confirmare va fi transmis către solicitant la data primirii unei solicitări depuse online.

14.    Ne propunem să validăm solicitările în termen de maxim 14 zile și, ulterior, să efectuăm plata în termen de alte 14 zile (respectiv un maxim de 28 de zile). Totuși, în măsura în care există vreun motiv care impune verificarea solicitării (informații lipsă, bon ilizibil, număr de serie dublat etc), este posibil să fie necesară prelungirea perioadei de validare. Odată ce aceste solicitări au fost validate, ne propunem să efectuăm plata în termen de 14 zile.

15.    Solicitanții vor fi notificați atunci când este formulată o solicitare incompletă sau este primită o dovadă de achiziție ilizibilă. Notificările privind omisiunile vor fi transmise prin email. Solicitanții vor acea ocazia de a furniza informații suplimentare pentru a rectifica orice erori în termen de 14 zile calendaristice de la primirea emailului. Omisiunea de a răspunde în termen de 14 zile calendaristice de la primirea emailului va atrage respingerea solicitării.

16.    FUJIFILM nu va fi ținut răspunzător dacă emailurile sunt blocate sau ajung în dosarele de email de tip „junk”. Solicitanții trebuie să se asigure că verifică dosarul de email „junk” în mod regulat pentru a se asigura că nu ratează emailuri cu privire la actualizări ale statusului solicitării formulate. Dacă o solicitare este refuzată întrucât Termenii și Condițiile ofertei nu au fost îndeplinite, decizia FUJIFILM în acest sens este definitivă. FUJIFILM își rezervă dreptul de a retrage, modifica sau înceta promoția fără notificare prealabilă.

17.    Defecțiunile hardware, defecțiunile de natură tehnică, defecțiunile privind software-ul, defecțiunile privind serverele sau website-ul, pierderile sau alte defecțiuni aflate în afara controlului nostru care împiedică clientul să participe la promoție nu sunt în responsabilitatea FUJIFILM.

18.    FUJIFILM își rezervă dreptul de a anula prezenta promoție la orice moment și de a modifica Termenii și Condițiile fără a atrage nicio răspundere în sarcina sa.

19.    Adresa de email pentru corespondență este fujifilm@promotion-support.com; solicitanții ar trebui să includă numărul unic de solicitare („Claim ID”) furnizat în timpul procesului de formulare a solicitării în cadrul oricărei corespondențe. Detalii suplimentare pot fi găsite pe pagina de Suport.

20.    Prin participarea în promoție, fiecare solicitant își dă consimțământul cu privire la faptul că orice date cu caracter personal furnizate pot fi reținute de către FUJIFILM sau agenții săi pentru scopul prevăzut în cadrul politicii de confidențialitate a FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH disponibilă la adresa www.FUJIFILM-connect.com.

21.    Termenii promoției vor fi interpretați și aplicați conform legilor locale.

22.    Organizatorul acestei promoții și operatorul de date cu caracter personal cu privire la orice date cu caracter personal furnizate de către orice client cu privire la prezenta promoție este FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH cu sediul în Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Germania. Vă rugăm să nu trimiteți solicitări la această adresă.

23.    Administrarea promoției (cu privire la alte aspecte decât validarea solicitărilor) este efectuată pe seama FUJIFILM de către Interpay Sales Promotions Unlimited Company cu sediul în IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanda („Sales Promotions”) care acționează în calitate de persoană împuternicită de operatorul de date cu caracter personal FUJIFILM cu privire la orice date cu caracter personal furnizate de orice client în legătură cu prezenta promoție.

24.    FUJIFILM utilizează datele cu caracter personal pentru a valida solicitările iar Sales Promotions utilizează datele cu caracter personal pentru a gestiona solicitările cu privire la orice alte aspecte și a aranja plata sumei cashback.
 

Anexă

Fujifilm comercializează anumite aparate foto și obiective foto sub formă de „kit” (un kit presupune faptul că aparatul foto și obiectivul foto sunt ambalate împreună într-o cutie de mici dimensiuni). Următoarele obiective nu sunt eligibile pentru cashback dacă sunt vândute ca parte a unui kit:

·       18 - 55mm, vândut de regulă împreună cu X-T3, X-T2, X-T1, X-T30, X-T20, X-T10, X-E3, X-E2S, X-E2 & X-E1

·       23mmF2, dacă este vândut împreună cu X-Pro2 Graphite sau X-E3

·       55 - 200mm, dacă este vândut împreună cu kitul X-T3/18-55mm

Următoarele obiective sunt eligibile pentru cashback, dacă sunt vândute în combinație cu un aparat foto:

·       XF16 – 55mm, dacă este vândut împreună cu X-H1

·       XF18 – 135mm, dacă este vândut împreună cu X-H1

·       XF35mmF2, dacă este vândut împreună cu X-Pro2 or X-T20

·       XF55 – 200mm, dacă este vândut împreună cu kitul X-T30/18-55mm sau cu kitul X-T20/18 – 55mm

·       23mmF2, dacă este vândut împreună cu X-T20, or X-Pro2

·       50mmF2, dacă este vândut împreună cu X-T20

·       18 – 55mm, dacă este vândut împreună cu X-H1