FUJIFILMS ERBJUDANDE OM PENGAR TILLBAKA I FEBRUARY OCH MARS 2019

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Kunder som köper ett NYTT objektiv från FUJIFILM som uppfyller villkoren i erbjudandet (”Produkt som uppfyller villkoren”) mellan 1:a februari och 31:a mars 2019 (”Erbjudandeperioden”) kan göra ett anspråk för att få pengar tillbaka.

Begagnade eller renoverade objektiv från FUJIFILM är uteslutna från detta erbjudande. Hur mycket pengar du får tillbaka varierar beroende på vilka produkter du köpte som uppfyller villkoren. Produkterna som uppfyller villkoren, mängden pengar tillbaka och erbjudandeperiodens datum beskrivs i detalj på sidan ‘Mer info’.

Endast objektiv som har köpts som enskilt inköp uppfyller villkoren för att få pengar tillbaka med detta erbjudande.  Alla objektiv som säljs som del av en uppsättning tillsammans med en kamera uppfyller inte villkoren för att få pengar tillbaka.

1.     Köpet måste göras från en auktoriserad återförsäljare enligt beskrivningen på sidan Auktoriserade återförsäljare.

2.     Endast konsumenter som är minst 18 år gamla, bor inom EU och har köpt en produkt som uppfyller villkoren för erbjudandet online eller i en butik som tillhör en auktoriserad återförsäljare i Sweden får delta i detta erbjudande och ska göra sitt anspråk här. Du kan se en lista över auktoriserade återförsäljare i Sweden genom att klicka här. Andra anspråk kommer att avfärdas. För köp som har gjorts i andra länder ska du besöka webbsidan för landet i fråga här (andra villkor kan gälla). Endast äkta NYA objektiv från FUJIFILM som uppfyller villkoren för erbjudandet enligt sidan ‘Mer Info’ påverkas av detta erbjudande.

3.      Anspråk för köp som gjordes under erbjudandeperioden kan skickas omedelbart efter produkten som uppfyller villkoren har köpts och måste skickas in senast 30:e april 2019. En giltig faktura eller ett giltigt kvitto krävs för att göra ett anspråk. En beställningsbekräftelse räknas inte som köpbevis. Anspråk som tas emot innan eller efter denna period kommer att avfärdas.

4.      Anspråksformuläret finns på fliken Erbjudanden på webbplatsen www.FUJIFILM-connect.com (‘Gör ditt anspråk nu’).

5.      Oäkta, manipulerade eller falska fakturor eller kvitton kommer att avfärdas och de tillhörande anspråken kommer att behandlas som bedrägliga anspråk.

6.      Varje kund får endast köpa en (1) av var och en av produkterna som uppfyller villkoren för erbjudandet.  Högsta antalet anspråk per kund är 5.  Det är tillåtet (och rekommenderas) att anmäla flera enskilda produkter per anspråk. 

7.      Återförsäljare får inte skicka anspråk för sina kunder. Alla anspråk som skickas in av återförsäljare kommer att avfärdas.

8.      Inget anspråk kan göras om produkten som uppfyller villkoren skickas tillbaka till den auktoriserade återförsäljaren för återbetalning eller byte. Om ett anspråk görs för en produkt som uppfyller villkoren som har skickats tillbaka eller bytts ut, kommer anspråket att avfärdas och behandlas som ett bedrägligt anspråk. 

9.      Personer som skickar in sitt anspråk måste skicka in serienumret för produkten som uppfyller villkoren i anspråksformuläret.  Serienumret finns på förpackningen eller på produkten som uppfyller villkoren.  Serienumret måste skrivas in i den relevanta rutan och ett fotografi av samma serienummer måste laddas upp. Om ett anspråk görs för en produkt som uppfyller villkoren med ett serienummer som redan har använts för ett anspråk i samband med ett tidigare erbjudande eller ett tidigare anspråk i samband med detta erbjudande, eller som medvetet har förfalskats, kommer anspråket att avfärdas och behandlas som ett bedrägligt anspråk.

10.   Serienumret valideras mot befintliga register. Detta inkluderar att kontrollera:

11.   FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (”FUJIFILM”) förbehåller sig rättigheten att vidta rättsliga åtgärder mot personer som medvetet gör bedrägliga anspråk. FUJIFILM kommer att följa alla relevanta dataskyddslagar inklusive den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) under alla undersökningar.

12.   För att kunna lämna in ett anspråk måste personen skicka in sina personuppgifter, bankuppgifter och inköpsinformation online. Köpbeviset måste vara en faktura eller ett kvitto som tydligt visar inköpsdatumet, auktoriserad återförsäljare och produkterna som uppfyller villkoren som köptes. FUJIFILM förbehåller sig rättigheten att begära det ursprungliga köpbeviset. Om vi begär att detta skickas via post, kommer det att skickas tillbaka till personen som skickade det.

13.   Ett e-postmeddelande med bekräftelse kommer att skickas till personen som gör anspråk när vi har tagit emot anspråket online.

14.   När ett anspråk har validerats kommer personen som gör anspråk att meddelas via e-post och får pengar tillbaka via banköverföring till bankkontot de angav inom högst 28 (tjugoåtta) dagar efter e-postmeddelandet skickades. Inga alternativa betalningsmetoder finns tillgängliga.

15.   En person som gör anspråk meddelas när ett ofullständigt anspråk skickas in eller när ett otydligt köpbevis har mottagits. Meddelanden om utelämnanden skickas via e-post. Personer som gör anspråk får möjlighet att skicka in mer information för att rätta alla fel inom 14 kalenderdagar efter e-postmeddelandet mottogs. Om kunden inte har svarat inom 14 kalenderdagar efter de tog emot e-postmeddelandet kommer anspråket att avfärdas.

16.   FUJIFILM ansvarar inte för e-postmeddelanden som blockeras eller skickas till skräppostmappar. Personer som gör anspråk måste kontrollera sin skräppostmapp regelbundet för att säkerställa att de inte missar e-postmeddelanden med statusuppdateringar för deras anspråk. FUJIFILMS beslut är slutgiltigt om ett anspråk avfärdas eftersom villkoren och bestämmelserna för erbjudandet inte har uppfyllts. FUJIFILM förbehåller sig rättigheten att dra tillbaka, ändra eller avsluta erbjudandet utan föregående meddelande.

17.   FUJIFILM ansvarar inte för maskinvara, teknik, programvara, servrar, webbplatser, förlust eller andra saker utanför vår kontroll som förhindrar kunden från att delta i erbjudandet.

18.   FUJIFILM förbehåller sig rättigheten att ogiltigförklara detta erbjudande när som helst och ändra villkoren och bestämmelserna utan att ådra sig något ansvar.

19.   E-postadressen för korrespondens är fujifilm@promotion-support.com; en person som gör anspråk bör tillhandahålla sitt unika anspråks-ID som de fick under anspråksprocessen tillsammans med korrespondens. Ytterligare information finns på supportsidan.

20.   Genom att delta i erbjudandet samtycker alla personer som gör anspråk till att alla personuppgifter som skickas in kan lagras av FUJIFILM eller dess agenter för de syften som anges i integritetspolicyn för FUJIFILMElectronic Imaging Europe GmbH som kan ses på webbplatsen www.FUJIFILM-connect.com.

21.   Erbjudandets villkor ska tolkas och tillämpas baserat på lokala lagar.

22.   Detta erbjudande lanseras av FUJIFILMElectronic Imaging Europe GmbH of Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Tyskland, som även är dataansvarig med avseende på alla personuppgifter som lämnas in av kunder i samband med detta erbjudande. Skicka inte några anspråk till denna adress.

23.   Administrationen av erbjudandet (med undantag av godkännande av anspråket) utförs för FUJIFILM av Interpay Sales Promotions Unlimited Company med adressen IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland (”Sales Promotions”) som fungerar som FUJIFILM databehandlare med avseende på personuppgifter som skickas in av kunder i samband med detta erbjudande.

24.   FUJIFILM använder personuppgifter för att validera anspråk och Sales Promotions använder personuppgifterna för annan administration av anspråket samt för att ordna återbetalningen.