Vår integritetspolicy

Välkommen till FUJIFILM

Vi hos FUJIFILM är glada att du besöker vår webbplats och tackar dig för ditt intresse i vårt företag, våra produkter och tjänster. Det är viktigt för oss att din integritet skyddas när du använder vår webbplats. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter på vår webbplats FUJIFILM Connect (www.fujifilm-connect.com) enligt gällande dataskyddslagar, inklusive i synnerhet EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR).

Dataskyddsansvarig

Dataskyddsansvarig för alla personuppgifter som samlas in är:

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (“FUJIFILM“)

Fujistraße 1

47533 Kleve

Germany

E-post:: help@fujifilm-connect.com

Styrelse: Adrian Clarke, Christopher Brawley, Toshihisa Iida, Koichi Tamai.

FMer information finns i vårt "Juridiska meddelande".

Insamling och behandling av personuppgifter

I princip kan du besöka vår webbplats utan att meddela oss vem du är. Utan mer information från dig kan vi endast samla in och behandla viss teknisk information, inklusive namnet på din Internetleverantör, webbsidan som du kom till oss från och webbsidorna som du besöker på vår webbplats. Denna information används endast för att tillhandahålla webbplatsen. Dessa data analyseras även i statistiskt syfte, där du förblir anonym som enskild användare.

Vi bearbetar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, för att utföra ett kontrakt eller vid behov för att följa upp våra legitima intressen, inklusive att svara på dina frågor samt att anpassa och förbättra vårt utbud, våra produkter och tjänster enligt dina preferenser (Art. 6 (1) (a), (b) och (f) GDPR).

Personuppgifter samlas bara in om du förser oss med denna information, t ex för att registrera dig för personliga tjänster, och bearbetas endast för att kunna tillhandahålla dessa personliga tjänster, samt för att hantera dina frågor.

I samband med personliga tjänster har vi dessutom rätt att använda dina personuppgifter för reklam och marknadsföring eller för att tillhandahålla personliga tjänster om du har godkänt detta. Om du lämnar ditt samtycke kan informationen som du kommer åt när du besöker våra webbplatser att sparas i en användarprofil för att göra det möjligt att erbjuda dig information som är specifikt anpassad till dig (t ex i form av ett nyhetsbrev eller annan marknadsföringskommunikation). Vi kan även samla in information om kvaliteten och framgången av våra e-postkampanjer (t ex genom att analysera hur många av våra e-postmeddelanden öppnas eller vilka länkar klickas). Du kan dra tillbaka ditt godkännande när som helst för att avaktivera denna funktion.

Om du använder personliga tjänster kommer vi att använda de personuppgifter som krävs för att tillhandahålla tjänsterna så länge du är registrerad och därefter under den tid som krävs eller tillåts enligt gällande lagar. Vi delar dina personuppgifter med våra dotterbolag i FUJIFILM-gruppen om detta krävs för att svara på dina frågor eller för att tillhandahålla tjänsterna. Vi kan även vidarebefordra frågor gällande våra produkter och tjänster till en distributör som ansvarar för den relevanta produkten eller kategorin av tjänst samt region.

Användning av FUJIFILM Connect

Vi samlar in de personuppgifter som du tillhandahåller när du kontaktar oss eller registrerar dig för ett kundkonto. Det är obligatoriskt att registrera sig för ett kundkonto för att dra nytta av våra kampanjerbjudanden (inklusive återbäringserbjudanden). Typen av data som samlas in anges tydligt i datainmatningsfälten som används på vår webbplats. Vi anger om informationen i vissa fält och filtyper är frivilliga eller om de krävs för att använda våra tjänster.

Kundkonto

När du registrerar ett kundkonto brukar vi samla in ditt namn, din e-postadress och ett lösenord. Du kan dessutom ange din adress för ditt kundkonto. Om du vill få vårt nyhetsbrev eller annan marknadsföringskommunikation måste du välja detta när du registrerar eller i Kontoinställningar; vi samlar också in och använder information om ditt nyhetsbrev/annan marknadsföringskommunikation och användningen av våra informationstjänster. Vi kan även samla in information om kvaliteten och framgången av våra e-postkampanjer (t ex genom att analysera hur många av våra e-postmeddelanden öppnas eller vilka länkar klickas). För att förse dig med personliga erbjudanden och information kanske vi använder din ägarhistorik eller andra interaktioner med oss för att analysera vilka erbjudanden som kan vara intressanta för dig. Tillsammans med vår kundtjänst kan vi samla in och använda ytterligare information om frågor som du kanske har och vår hantering av dessa, inklusive tillhörande korrespondens.

Om du har skapat ett kundkonto kommer vi att spara dina personuppgifter så länge du upprätthåller ditt kundkonto. Du kan välja att radera ditt kundkonto när som helst genom att välja ”Radera konto” i din profil. Om du tar bort ditt kundkonto sparar vi endast relevanta data i den utsträckning som krävs för att fullgöra ett avtal eller i den utsträckning som krävs enligt lag.

I ditt kundkonto kan du administrera dina kontaktuppgifter och visa dina aktuella och tidigare beställningar (om tillämpligt). Du kan även radera ditt konto när som helst genom att klicka på ”Radera konto” i din profil. Behandla dina inloggningsuppgifter som konfidentiella och dela inte ditt lösenord med någon tredje part. Vi ansvarar inte för missbruk av ditt lösenord, om det har inte orsakats av oss. Du förblir inloggad på vår webbplats tills du loggar ut. Detta gör det möjligt för dig att använda vår webbplats och diverse funktioner utan att behöva logga in igen. Stäng din webbläsare vid slutet av en session, särskilt om en tredje part kan få tillgång till din dator. Om du blir medveten om, eller misstänker, att en tredje part har fått obehörig åtkomst till dina inloggningsuppgifter eller har använt ditt konto, ska du ändra ditt lösenord omedelbart och informera oss via e-post.

Överföring till myndigheter

Alla överföringar av dina personuppgifter till myndigheter sker endast enligt gällande lagstiftning.

Användning av vårt anspråksformulär (www.FUJIFILM-Connect.com/promotions)

Vi samlar in ytterligare personuppgifter som du tillhandahåller till oss när du utnyttjar ett kampanjerbjudande (inklusive återbäringserbjudanden). Typen av data som samlas in anges tydligt i datainmatningsfälten och uppladdningsfunktionerna som används i formuläret för kampanjanspråk på vår webbplats. Vi anger om informationen i vissa fält och filtyper är frivilliga eller om de krävs för att dra nytta av det aktuella kampanjerbjudandet.

Göra kampanjanspråk

För att kunna göra ett anspråk måste du först skapa ett konto eller logga in på ditt befintliga FUJIFILM Connect-konto (se avsnittet ”Användning av FUJIFILM Connect” ovan). Formuläret för kampanjanspråk kräver ytterligare information som specifikt handlar om bidraget och bearbetningen av ditt anspråk för kampanjen. Informationen varierar beroende på kampanjanspråket, men brukar innefatta ytterligare kontaktinformation, information om varorna du har köpt (inklusive fotografier som inköpsbevis) samt dina bankuppgifter i samband med att betalningen av kampanjanspråket ska genomföras via banköverföring.
Vi använder informationen du har angett till att bearbeta ditt kampanjanspråk och besvara andra frågor. När ditt kampanjanspråk har bearbetats och du har fått din återbäring så kommer ytterligare personuppgifter som du har angett i samband med kampanjanspråket (Obs! Detta innefattar inte de data som du angav när du skapade ditt FUJIFILM Connect-konto) att lagras i högst 30 dagar innan de tas bort, förutom att ditt namn och det tillhörande anspråksnumret och anspråksvärdet som kommer att lagras tills dess att lagstadgade kvarhållandesperioder har gått ut, i enlighet med gällande skattelagar och handelslagar. Inga av de personuppgifter som du har angett (inklusive de som har lagrats) kommer att användas i några andra syften, såvida vi inte måste använda dina personuppgifter av juridiska skäl.

Dataöverföringar för hantering av kampanjanspråk

För att utföra våra kontraktuella åtaganden vid kampanjerbjudanden kan vi anlita en tredje part för hantering av kampanjanspråksprocessen å våra vägnar, och vi kan då överföra data till denna tredje part så att de kan utföra en sådan tjänst åt oss. Den tredje partens aktiviteter kan innefatta att de samlar in ytterligare data som krävs för att bearbeta ditt kampanjanspråk, använda dessa data till att bearbeta anspråket och sedan tillhandahålla dig med kampanjåterbäringen (inklusive att genomföra relevanta banköverföringar å våra vägnar där det är relevant). En sådan tredje part kommer att lyda under strikta kontraktuella åtaganden att följa våra instruktioner och tillämplig dataskyddslagstiftning i rollen som vår behandlare.

Överföringar till myndigheter

Dina personuppgifter kommer endast att överföras till myndigheter i enlighet med tvingande lagstiftning.

Nyhetsbrev och reklam

Användning av data vid registrering för nyhetsbrev via e-post

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller får marknadsföringskommunikation, kommer vi att använda dina obligatoriska personuppgifter eller personuppgifter som du tillhandahåller separat för att skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post eller annan marknadsföringskommunikation enligt överenskommelse. Du kan dra tillbaka ditt samtycke och sluta prenumerera på nyhetsbrevet eller annan marknadsföringskommunikation när som helst genom att skicka ett meddelande till oss eller med hjälp av en särskild länk i våra nyhetsbrev eller marknadsföringskommunikationer som du kan använda för att sluta prenumerera utan någon extra kostnad utöver Internetleverantörens normala kostnad för överföring av meddelanden.

Användning av personuppgifter för e-postreklam utan prenumeration och din rätt att invända

Om vi får din e-postadress i samband med försäljning av varor eller tjänster och du inte invänder mot det, har vi rätt att regelbundet erbjuda dig varor och tjänster som liknar till varor och tjänster som du köpte via din e-post. Du kan dra tillbaka ditt samtycke till användning av din e-postadress när som helst i framtiden genom att skicka ett meddelande till oss eller genom att använda den särskilda länken i våra e-postmeddelanden utan någon extra kostnad utöver Internetleverantörens normala kostnad för överföring av meddelanden.

Användning av personuppgifter för direktutskick och din rätt att invända

Enligt gällande lagar kan vi ha rätt att lagra ditt för- och efternamn, din gatuadress och, om tillämpligt, din titel och akademiska examen, och använda dessa uppgifter i reklam som vi skickar till dig, i synnerhet för att skicka dig erbjudanden om våra varor och tjänster via post. Du kan invända mot denna användning av dina personuppgifter när som helst i framtiden genom att skicka ett meddelande till oss utan någon extra kostnad utöver Internetleverantörens normala kostnad för överföring av meddelanden.

Användning av kakor eller "cookies", webbverktyg och insticksprogram för sociala medier

Diverse webbverktyg (analysprogram och sociala medietjänster) har integrerats i vår webbplats som använder ”kakor”. Kakor är textfiler som skickas av en webbserver till användarens webbläsare för att spara information på användarens dator via webbläsaren som används, t ex användarens aktuella IP-adress och information om användaren. Nästa gång du kommer åt webbservern överförs tillämpliga data om användaren från dessa kakfiler. Du kan avaktivera användning av kakor via dina webbläsarinställningar när som helst. Observera dock att du kanske inte kan använda vissa, eller alla, funktioner på vår webbplats om du inte accepterar kakor.

Insticksprogram för följande sociala nätverk (kallas härefter ”nätverk”) har integrerats på vår webbplats:

AddThis, som drivs av företaget AddThis, LLC, 8000 Westpark Dr., Suite 625, McLean, VA 22102, USA (”AddThis”). Ytterligare information om dataskydd och databehandling av AddThis samt dina alternativ för inställningar samt dina rättigheter kan ses på addthis.com/privacy.

facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Insticksprogrammen är särskilt märkta med en Facebook-logotyp (vitt ”f” på en blå bakgrund, en blå ”Gilla”-symbol (tummen upp)) eller identifieras med tillägget ”Facebook-insticksprogram”. Listan med Facebook-insticksprogram och deras utseende kan ses på facebook.com/policy.

Twitter, som drivs av Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (kallas härefter ”Twitter”). Insticksprogrammen kan identifieras av Twitter-logotypen (fågelkontur/relief i olika färger mot olika bakgrunder). De olika Twitter-logotyperna som används för att indikera insticksprogrammet kan ses på Twitters webbplats about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html.

”G+”-knappen för det sociala nätverket Google Plus, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (”Google”). Knappen identifieras av ”G+”-symbolen mot en vit bakgrund. Mer information om detta finns på google.com/intl/policies/policies/privacy/.

Pinterest - Pinterest Trademark Agent, 635 High Street, Palo Alto, CA 94301 USA policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Instagram - Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA help.instagram.com/155833707900388.

Youtube - YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA youtube.com/t/terms?reload=9.

del.icio.us - AVOS Systems, Inc., 273 S. Railroad Ave., Suite A, San Mateo, CA 94401 USA del.icio.us/privacy.

LinkedIn - LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 USA linkedin.com/legal/privacy-policy.

Alla dessa insticksprogram för sociala nätverk fungerar enligt samma grundprincip som beskrivs nedan:

När du öppnar vår webbplats kan insticksprogram för sociala nätverk potentiellt skapa en direkt anslutning mellan användarens webbläsare och servern för det aktuella nätverket. Innehållet i det relevanta insticksprogrammet överförs direkt från nätverket till din webbläsare, som integrerar det i webbplatsen. Vi har inget inflytande gällande omfattningen av data som samlas in med hjälp av insticksprogrammet. Därför kan vi endast ge dig informationen som är tillgänglig för allmänheten enligt våra nuvarande kunskaper (se ovan). Det integrerade insticksprogrammet informerar nätverket att användaren har öppnat vår webbplats och informerar nätverket om användarens IP-adress. Om användaren är inloggad i insticksprogrammets nätverk vid detta tillfälle, kan nätverket koppla besöket till användarens konto.

Om användaren interagerar med dessa insticksprogram, t ex med Twitter genom att klicka på knappen ”Twittra detta” eller med Facebook genom att klicka på knappen ”Jag gillar” eller genom att kommentera, överförs motsvarande information omedelbart från användarens webbläsare till nätverket där det sedan lagras. Dessutom kan ytterligare personuppgifter överföras och lagras där, till exempel användarens IP-adress, personliga webbläsarinställningar och andra parametrar.

Om du är en medlem i en av dessa nätverk och inte vill att de samlar information om dig via vår webbplats och länkar denna information till data som nätverket redan har sparat om dig, ska du stänga denna webbplats, logga ut från ditt användarkonto för det aktuella nätverket och sedan besöka vår webbplats på nytt.

Om du inte är en medlem i nätverket eller om du har loggat in från nätverket innan du besökte vår webbplats finns det fortfarande en möjlighet att nätverket tar reda på (åtminstone) din IP-adress och lagrar den. Observera att denna information redan har överförts när du besöker vår webbplats, oavsett om du interagerar med insticksprogrammen eller inte.

Webbstatistikverktyg, målgrupper

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google Analytics använder s.k. kakor, dvs textfiler som lagras på din dator och möjliggör analys av sättet som du använder vår webbplats. Informationen som genereras av kakan överförs normalt till en Google-server i USA och sparas där. Google uppfyller EU-USA:s Integritetsskyddsavtal och är registrerat med US Department of Commerces ES-US Privacy Shield Program (information om individuella begränsningar finns på www.privacyshield.gov). Om anonyma IP-adresser aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas av Google på förhand inom medlemsländer i EU och andra länder som har skrivit på avtalet för det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Enbart i sällsynta fall kommer den fullständiga IP-adressen skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder denna information för vår räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen och för att förse oss med andra tjänster som är kopplade till webbplatsen och Internetanvändning.

Observera att vi använder koden "ga('set', 'anonymizeIp', true);” för att säkerställa anonym insamling av IP-adresser (s.k. IP-maskering). Detta betyder att IP-adresser behandlas i förkortad form, vilket innebär att direkta personliga referenser kan undvikas.

Du kan avaktivera användning av kakor via dina webbläsarinställningar när som helst. Observera dock att du kanske inte kan använda vissa, eller alla, funktioner på vår webbplats om du inte accepterar kakor. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in data som genereras av kakan som är kopplad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt att Google behandlar sådana data genom att ladda ned och installera ett insticksprogram för din webbläsare genom att följa denna länk tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mer information om integritet i samband med Google Analytics finns på: google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Facebook-Pixel - Omriktning av marknadsföring

Vi använder omriktningsteknik online som t ex Facebook Pixel, Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Dessa tekniker gör det möjligt för oss att specifikt inrikta oss på användare med onlinereklam som redan är intresserade av våra produkter på webbplatser som tillhör våra partners. S.k. räkningspixlar kan integreras på våra webbplatser för detta ändamål. När du kommer åt våra webbsidor skapas en anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via räkningspixeln. Detta gör det möjligt för Facebook att associera ditt besök med ditt Facebook-konto (om du har ett) och se om reklam på Facebook har varit framgångsrik. Detta görs för att föra statistik och förbättra marknadsföring. Vi har inte exakt information om innehållet av data som överförs till Facebook och hur de används av Facebook. När vi använder sådana verktyg kontrollerar vi dock att våra partners inte får ta del av några kända dataregister, som t ex e-postadresser eller telefonnummer till våra kunder. Ytterligare information om ”Facebook Pixel” finns i Facebooks integritetspolicy på facebook.com/about/privacy/.

Om du inte vill använda en sådan kaka kan du förhindra användning av omriktningsteknik online. Om du använder Facebook kan du göra denna inställning direkt i ditt konto. Denna länk tar dig till den aktuella inställningen: facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Om du inte använder Facebook kan du ställa in en kaka som väljer bort omriktningsteknik med hjälp av en spärr i webbläsaren. Detta tar dig till bland annat följande sida: youronlinechoices.com.

DoubleClick från Google

Denna webbplats använder ”DoubleClick", en tjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). DoubleClick från Google använder kakor för att visa reklam som är relevant för dig. Din webbläsare tilldelas ett pseudonymnummer (ID) för att kontrollera vilken reklam som har visats i din webbläsare och vilken reklam som du har klickat på. Kakorna innehåller inte några personuppgifter. Användning av DoubleClick-kakan gör det möjligt för Google och dess partnerwebbplatser att bara visa reklam baserat på tidigare besök till våra webbplatser och andra webbplatser på Internet. Google överför informationen som genereras av kakorna till en server i USA där de utvärderas och sparas. Google överför endast data till tredje parter enligt rättsliga förordningar eller i kontext av databehandlingsförhållanden.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till behandling av data som samlas in om dig av Google och metoderna som beskrivs ovan, databehandling och det angivna syftet. Du kan avaktivera användning av kakor via dina webbläsarinställningar när som helst. Dessutom kan du välja inställningar i vanliga webbläsare så att du får information om inställningar för kakor och kan besluta att acceptera dem på enskild basis eller utesluta mottagning av kakor för specifika fall eller i allmänhet. Observera dock att du kanske inte kan använda vissa, eller alla, funktioner på vår webbplats om du inte accepterar kakor. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in data som genereras av kakan som är kopplad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt att Google behandlar sådana data genom att ladda ned och installera ett insticksprogram för din webbläsare genom att följa avaktiveringslänken för DoubleClick support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en. Alternativt kan du välja bort DoubleClick-kakor via reklaminställningarna i Google adssettings.google.com eller på webbplatsen Digital Advertising Alliance youronlinechoices.com.

Optimizely

Denna webbplats använder Optimizely, en webbstatistiktjänst från Optimizely, Inc., (”Optimizely”). Optimizely. Optimizely använder s.k. kakor, dvs textfiler som lagras på din dator och möjliggör analys av sättet som du använder vår webbplats. Informationen som genereras av kakan överförs till och lagras av en Optimizely-server i USA. Om anonyma IP-adresser aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas av Optimizely på förhand inom medlemsländer i EU och andra länder som har skrivit på avtalet för det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Enbart i sällsynta fall kommer den fullständiga IP-adressen skickas till en Optimizely-server i USA och förkortas där. Optimizely använder denna information för vår räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen och sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen. IP-adressen som skickas av Optimizely från din webbläsare slås inte ihop med andra Optimizely-data. Du kan avaktivera användning av kakor via dina webbläsarinställningar när som helst. Observera dock att du kanske inte kan använda vissa, eller alla, funktioner på vår webbplats om du inte accepterar kakor. Dessutom kan du förhindra att Optimizely samlar in data som genereras av kakan som är kopplad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt att Optimizely behandlar sådana data genom att följa instruktionerna på optimizely.com/opt_out.

Datasäkerhet

FUJIFILM vidtar tillräckliga tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk samt för att förhindra förlust av dina data. Dina personuppgifter sparas i en säker operativmiljö som inte är tillgängligt för allmänheten. Alla personuppgifter som du tillhandahåller under registrering eller när du använder personliga tjänster överförs i krypterat format för att förhindra att de missbrukas av en tredje part.

Överföring, export och behandling av data utanför EU/EES

Med undantag av det som beskrivs i detta dokument, kommer inga överföringar till tredje parter utanför FUJIFILM-gruppen att göras. Personuppgifter som tillhör användare av vår webbplats från utanför EU/EES kan överföras till FUJIFILMs dotterbolag eller distributörer utanför EU/EES som ansvarar för den relevanta produkten eller tjänstekategorin samt regionen.

Externa länkar

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Var medveten om att FUJIFILM inte ansvarar för integritetspolicyn på andra webbplatser. Vi uppmanar våra användare att vara medvetna när de lämnar en av våra webbplatser och att läsa integritetsmeddelandet på varenda webbplats som samlar in personuppgifter. Denna integritetspolicy gäller endast för information som har samlats in av våra webbplatser.

Ytterligare information och kontakter, korrigering, blockering och radering.

Du kan kontakta vår dataskyddsansvarige med följande kontaktinformation:

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Data Manager, FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (“FUJIFILM“, Fujistraße 1, 47533 Kleve, Germany. E-post: Frank.Walterfang@eu.fujifilm-rme.com.

Du har rätt att begära att vi ger dig åtkomst till och möjligheten att korrigera eller radera personuppgifter eller att begränsa bearbetning av dina personuppgifter, eller invända mot sådan behandling samt att utöva din rätt till dataportabilitet enligt GDPR och gällande lagstiftning. Kontakta adressen ovan via e-post eller vanlig post.

Du har rätt att lämna ett klagomål med en behörig tillsynsmyndighet enligt GDPR och gällande lagstiftning om du anser att behandling av personuppgifter som är kopplade till dig bryter mot villkoren i GDPR. För detta syfte kan du kontakta den gällande tillsynsmyndigheten i EU-landet där du normalt bor, eller landet där den påstådda överträdelsen ägde rum.

FUJIFILM förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy. Om vi beslutar att ändra vår integritetspolicy, kommer vi att skicka dig den uppdaterade integritetspolicyn. När du besöker vår webbplats i framtiden ska du komma ihåg att granska integritetspolicyn för att se om den har ändrats, eftersom fortsatt användning av våra webbplatser efter vi har meddelat att ändringar har gjorts indikerar att du samtycker till att vi använder din information enligt den ändrade eller uppdaterade integritetspolicyn.