Zásady ochrany osobných údajov

Vitajte vo FUJIFILMe

My vo FUJIFILM sme radi, že navštevujete naše webové stránky a ďakujeme vám za váš záujem o našu spoločnosť, produkty a služby. Je dôležité, aby vaše súkromie bolo chránené pri používaní našich webových stránok. Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame na našej webovej stránke v rámci spoločnosti FUJIFILM Connect (www.fujifilm-connect.com) v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov, najmä so všeobecným nariadením o ochrane údajov (EU) 2016/679 (GDPR).

Kontrolór

Kontrolór údajov vo vzťahu k akýmkoľvek osobným údajom, ktoré sú zhromaždené prostredníctvom tejto webovej stránky, je:

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (“FUJIFILM“)

Fujistraße 1

47533 Kleve

Germany

Email: help@fujifilm-connect.com

Zastupovaný: Adrian Clarke, Christopher Brawley, Toshihisa Iida, Koichi Tamai.

Ďalšie informácie nájdete v našom "Právnom upozornení".

Zber a spracovanie osobných údajov

V zásade môžete navštíviť naše webové stránky bez toho, aby ste nám povedali, kto ste. Bez ďalších informácií od vás zhromažďujeme a spracovávame iba určité technické informácie vrátane názvu vášho poskytovateľa internetových služieb, webovej stránky, z ktorej ste prišli a stránky, ktoré navštívite na našich webových stránkach. Tieto informácie sa používajú iba na účely poskytovania našich webových stránok. Tieto údaje sa tiež analyzujú na štatistické účely, čím ostávajú anonymné ako individuálny používateľ.

Vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, na plnenie zmluvy alebo podľa potreby na účely našich oprávnených záujmov, vrátane odpovedania na vaše otázky a prispôsobenia a vylepšenia našich webových ponúk, produktov a služieb v súlade s vašimi preferenciami (Článok 6 ods. 1 písm. A), b) a f) GDPR).

Osobné údaje sa zhromažďujú iba vtedy, ak nám poskytnete tieto informácie, napr. aby ste sa zaregistrovali na personalizované služby a aby ste ich spracovali a použili iba na poskytovanie týchto personalizovaných služieb alebo na spracovanie vašich otázok.

Okrem toho v súvislosti s personalizovanými službami sme oprávnení spracovávať a používať vaše údaje na účely inzercie a výskumu trhu alebo na personalizované poskytovanie služieb, ak ste súhlasili. Ak dáte svoj súhlas, informácie, s ktorými ste sa dostali počas návštevy našich webových stránok, môžu byť uložené v užívateľskom profile, aby sme vám mohli ponúknuť informácie, ktoré sú pre vás osobitne prispôsobené (napríklad vo forme bulletinu alebo inej marketingovej komunikácie). Môžeme tiež zhromažďovať informácie o kvalite a úspechu nášho e-mailového marketingu (napríklad analýzou počtu otvárania alebo počtu kliknutí na naše e-maily). Váš súhlas môžete kedykoľvek zrušiť s účinnosťou pre budúcnosť.

Ak používate personalizované služby, budeme používať vaše osobné údaje potrebné na poskytovanie služieb počas trvania vašej registrácie a potom tak dlho, ako to bude vyžadované alebo povolené podľa platných zákonov. Vaše údaje zdieľame s pridruženými spoločnosťami FUJIFILM, ak je to potrebné na odpovedanie na vaše otázky alebo ak je to potrebné pre poskytovanie služieb. Môžeme zasielať otázky týkajúce sa našich produktov a služieb aj distribútorovi, ktorý je zodpovedný za príslušnú kategóriu a región produktov alebo služieb.

Používanie FUJIFILM Connect

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri kontakte s nami alebo pri registrácii na zákaznícky účet. Druh údajov, ktoré zhromažďujeme, je zrejmé z polí na zadávanie údajov, ktoré sa používajú na našich webových stránkach. V prípade relevantných typov polí a súborov uvádzame, či sú informácie dobrovoľné alebo či sú povinné k používaniu našich služieb.

Zákaznícky účet

Pri registrácii na účet zákazníka zvyčajne zbierame meno, e-mailovú adresu a heslo. Okrem toho môžete svoju adresu uviesť vo svojom účte zákazníka. Ak chcete dostávať náš informačný bulletin alebo inú marketingovú komunikáciu, musíte sa prihlásiť pri registrácii alebo vo vašom nastavení účtu; zhromažďujeme a používame aj informácie týkajúce sa Vášho potvrdenia o novinkách / iných marketingových komunikáciách a využívaní našich informačných služieb. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o kvalite a úspechu nášho e-mailového marketingu (napríklad analýzou otvárania alebo počtu kliknutí na naše e-maily). Aby sme vám poskytli osobné ponuky a informácie, mohli by sme použiť históriu vlastníctva produktov alebo iné interakcie s nami, aby sme mohli analyzovať, ktoré ponuky by vás mohli zaujímať. V súvislosti s našimi zákazníckymi službami môžeme zhromažďovať a používať ďalšie informácie týkajúce sa vašich otázok, ktoré môžete mať, a ich zaobchádzanie s nimi vrátane akejkoľvek súvisiacej korešpondencie.

Ak ste vytvorili zákaznícky účet, ukladáme vaše údaje tak dlho, ako si udržiavate zákaznícky účet. Váš zákaznícky účet môžete kedykoľvek vymazať. výberom možnosti Odstrániť účet vo svojom profile. V prípade vymazania vášho zákazníckeho účtu uchovávame príslušné údaje len v rozsahu potrebnom na splnenie zmluvy alebo v rozsahu povolenom alebo vyžadovanom zákonom.

Podľa vášho zákazníckeho účtu môžete spravovať svoje kontaktné údaje a zobrazovať vaše súčasné a minulé objednávky (podľa potreby). Svoj účet môžete kedykoľvek odstrániť kliknutím na položku Odstrániť účet vo svojom profile. Zaobchádzajte s údajmi o prístupe ako s dôvernými a svoje heslo nezdieľajte so žiadnymi tretími stranami. Nezodpovedáme za žiadne zneužitie vášho hesla, pokiaľ nie je spôsobené nás. Pokiaľ sa neodhlásite, zostanete sa prihlásený na našej webovej stránke. To vám umožní používať naše webové stránky a rôzne funkcie bez toho, aby ste sa museli znovu prihlasovať. Na konci relácie zatvorte svoj prehliadač, najmä ak má tretia strana prístup k vášmu počítaču. Ak sa dozviete, alebo ak máte podozrenie, že tretia strana získala neoprávnený prístup k vašim prístupovým údajom alebo použila váš účet, zmeňte svoje heslo bez zbytočného odkladu a informujte nás e-mailom.

Prenos dát orgánom

Akýkoľvek prenos vašich osobných údajov orgánom sa uskutoční iba v súlade s povinnými zákonmi.

Newsletter a reklama

Použitie údajov pri registrácii pre e-mailové novinky

Ak sa prihlásite k odberu nášho bulletinu alebo ak budete dostávať ďalšie marketingové komunikácie, použijeme osobné údaje potrebné alebo vám poskytneme samostatne, aby sme vám poslali e-mailový newsletter alebo inú marketingovú komunikáciu podľa dohody. Svoj súhlas môžete zrušiť a odhlásiť sa z bulletinu alebo inej marketingovej komunikácie kedykoľvek, a to buď zaslaním správy nám alebo prostredníctvom špecializovaného odkazu na odhlásenie v bulletine alebo inej marketingovej komunikácii, bez toho, aby vznikli iné náklady ako náklady na prenos, vlastným poskytovateľom podľa vašej obvyklej sadzby.

Použitie dát na e-mailovú reklamu bez predplatného a vaše právo na námietku

Ak dostaneme vašu e-mailovú adresu v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a ste s tým nevzniesli námietku, sme oprávnení Vám pravidelne ponúknuť podobné tovary a služby, ako je tá, ktorú ste si kúpili pomocou Vášho e-mailu. Svoj súhlas s takýmto používaním vašej e-mailovej adresy môžete kedykoľvek v budúcnosti odstrániť zaslaním správy alebo prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu poskytnutého v našich e-mailoch bez toho, aby vznikli iné náklady, ako sú náklady na prenos, vlastným poskytovateľom podľa vašej obvyklej sadzby.

Použitie údajov na poštovú reklamu a vaše právo na námietku

Môžeme mať podľa platných zákonov právo ukladať vaše meno, priezvisko, poštovú adresu a prípadne aj titul a akademický titul a používať ho na inzerciu na vás, najmä na zasielanie ponúk a informácií o našich tovaroch a službách prostredníctvom poštových služieb. Môžete namietať voči tomuto použitiu vašich údajov kedykoľvek do budúcnosti tým, že nám pošlete správu bez toho, aby ste museli znášať akékoľvek iné náklady, než sú náklady na prenos, ktoré ste vynaložili s vlastným poskytovateľom podľa vašej bežnej sadzby.

Používanie súborov cookie, webových nástrojov a doplnkov sociálnych médií

Rôzne webové nástroje (analytické programy a služby sociálnych médií) boli integrované do našich webových stránok, ktoré používajú "cookies". Súbory cookie sú textové súbory odosielané webovým serverom do prehliadača používateľa na ukladanie informácií na užívateľskom počítači prostredníctvom prehliadača, ktorý sa používa, napríklad aktuálnej IP adresy používateľa a informácií o používateľovi. Pri ďalšom prístupe na webový server sa príslušné údaje týkajúce sa používateľa prenášajú z súboru súborov cookie. Pomocou nastavení prehliadača môžete kedykoľvek deaktivovať používanie súborov cookie. Upozorňujeme však, že ak cookies neprijímate, nemusí byť možné používať niektoré alebo všetky funkcie našich webových stránok.

Na našej webovej stránke boli alebo sú integrované doplnky pre nasledujúce sociálne siete (ďalej spoločne len "siete" alebo "sieť"):

AddThis, ktoré prevádzkuje spoločnosť AddThis, LLC, 8000 Westpark Dr., Suite 625, McLean, VA 22102, USA ("AddThis"). Ďalšie informácie o ochrane údajov a spracovaní údajov spoločnosťou AddThis, ako aj o možnostiach nastavenia a vašich právach sa dajú zobraziť na adrese addthis.com/privacy.

facebook.com, prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. Kalifornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Plug-iny sú označené logom Facebook (biele "f" na pozadí s modrými dlaždicami a symbolom "Páči sa mi") alebo sú označené dodatkom "Social plug-in Facebook". Zoznam sociálnych plug-inov Facebook a ich vzhľad je možné prezerať na addthis.com/privacy.

Twitter, prevádzkované spoločnosťou Twitter, Inc., ul. Folsom 795, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (ďalej len "Twitter"). Zásuvné moduly môžu byť označené logom Twitter (obrys vtákov / reliéf v rôznych farbách na rôznych pozadiach). Rôzne logá Twitter, ktoré sa používajú na označenie doplnku, sa dajú zobraziť na webových stránkach Twitter about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html.

“G+” tlačidlo sociálnej siete Google Plus, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (ďalej len "Google"). Tlačidlo možno označiť symbolom "G +" na bielom pozadí. Ďalšie informácie o tom nájdete na adrese google.com/intl/policies/policies/privacy/.

Pinterest - Pinterest Trademark Agent, 635 High Street, Palo Alto, CA 94301 USA policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Instagram - Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA help.instagram.com/155833707900388.

Youtube - YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA youtube.com/t/terms?reload=9.

del.icio.us - AVOS Systems, Inc., 273 S. Railroad Ave., Suite A, San Mateo, CA 94401 USA del.icio.us/privacy.

LinkedIn - LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 USA linkedin.com/legal/privacy-policy.

Všetky tieto sieťové zásuvné moduly pracujú v podstate podľa rovnakého základného princípu, ako je popísané nižšie:

Keď pristupujete na naše webové stránky, zásuvné moduly siete môžu potenciálne vytvoriť priame spojenie medzi prehliadačom používateľa a serverom príslušnej siete. Obsah príslušného doplnku bude priamo prenesený zo siete do vášho prehliadača, ktorý ho integruje do webovej lokality. Nemáme vplyv na rozsah údajov, ktoré sa zhromažďujú pomocou doplnku. Preto vás môžeme len informovať o informáciách, ktoré sú verejne prístupné podľa našich súčasných poznatkov (pozri vyššie). Integrovaný plug-in informuje sieť, že používateľ má prístup k našim webovým stránkam a informuje sieť o adrese IP používateľa. Ak sa používateľ v danom okamihu prihlásite do siete tohto doplnku, sieť bude môcť prepojiť návštevu s používateľským účtom.

Ak používateľ interaguje s týmito doplnkami, napríklad v prípade Twitter, kliknutím na odkaz "Tweet This" alebo pomocou Facebooku kliknutím na tlačidlo "Páči sa mi" alebo k vytvoreniu komentára, sa príslušné informácie odošlú priamo od používateľa prehliadač do siete, kde sa potom uloží. Okrem toho môžu byť ďalej prenášané a uložené ďalšie osobné údaje, napríklad adresa IP používateľa, nastavenia prehliadača a ďalšie parametre.

Ak ste členom príslušnej siete a nechcete, aby zhromažďovala informácie o vás prostredníctvom našej webovej stránky a prepojiť tieto informácie s údajmi o sieti, ktoré ste už o vás uložili, zavrite prosím túto webovú stránku, odhláste sa od svojho používateľa účtovať príslušnú sieť a potom opäť navštíviť naše webové stránky.

Ak nie ste členom siete alebo ste sa prihlásili do siete pred návštevou našej webovej stránky, stále existuje možnosť, že sieť overí (aspoň) vašu IP adresu a uloží ju. Upozorňujeme, že tieto informácie už vymieňate pri návšteve našej webovej stránky, či interagujete s doplnkami alebo nie.

Nástroje na štatistiky webových stránok, zacielenie

Google Analytics

Táto webová lokalita využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Služba Google Analytics používa tzv. Súbory cookie, t. J. Textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu spôsobu, akým používate našu webovú stránku. Informácie generované súborom cookie sa obyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Spoločnosť Google dodržiava Dohodu o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA a je registrovaná v programe ochrany štítov ES-USA od Ministerstva obchodu USA (podrobnosti a individuálne registrácie nájdete na adrese www.privacyshield.gov). Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa bude skôr skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných stranách Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a skrátená. Spoločnosť Google používa tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie používania našich webových stránok od vás, na zostavovanie prehľadov o aktivitách webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu.

Vezmite prosím na vedomie, že používame kód "ga ('set', 'anonymizeIp', true), 'aby sme zabezpečili anonymnú zbierku IP adries (tzv. IP maskovanie) čo znamená, že môže byť vylúčená priama osobná referencia.

Pomocou nastavení prehliadača môžete kedykoľvek deaktivovať používanie súborov cookie. Upozorňujeme však, že ak cookies neprijímate, nemusí byť možné používať niektoré alebo všetky funkcie našich webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosťou Google a súvisiacich s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP), ako aj spracovaním takýchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou dostupného doplnku prehliadača pod nasledujúcim odkazom tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Viac informácií o ochrane osobných údajov v súvislosti so službou Google Analytics nájdete na stránke: google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Facebook-Pixel - Re-Marketing / Re-Targeting

Používame technológie online zamerania, ako napríklad Facebook Pixel, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Tieto technológie nám umožňujú konkrétne zacieliť tých používateľov s online inzerciou, ktorí už majú záujem o naše produkty na webových stránkach našich partnerov. Na tento účel môžu byť na našich webových stránkach zahrnuté tzv. Počítacie pixely. Pri prístupe na naše stránky sa prostredníctvom počítacieho pixelu vytvorí spojenie medzi prehliadačom a serverom Facebooku. To umožňuje spoločnosti Facebook priradiť vašu návštevu na naše stránky pomocou vášho Facebook účtu (ak existuje) a zistiť, či boli reklamy na Facebook úspešné. To nám slúži na účely štatistického zisťovania a výskumu trhu. Nemáme presné informácie o obsahu údajov prenášaných na Facebook a ich využívaní prostredníctvom Facebooku. Pri používaní takýchto nástrojov však zabezpečíme, aby naši partneri okrem IP adresy nedostali známe údaje, napríklad e-mailové adresy alebo telefónne čísla našich zákazníkov. Ďalšie informácie o aplikácii "Pixel spoločnosti Facebook" nájdete v politike ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese facebook.com/about/privacy/.

Ak nechcete používať takýto súbor cookie, môžete predísť používaniu technológií spätnej orientácie online. Ak ste používateľom Facebooku, toto nastavenie môžete vykonať priamo vo svojom účte. Tento odkaz vás presmeruje priamo na príslušné nastavenie: facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Ak nie ste používateľom služby Facebook, môžete nastaviť cookie odhlásenia pomocou kontroly prehliadača. Toto ponúka napr. nasledujúcu stránku: youronlinechoices.com.

DoubleClick od spoločnosti Google

Táto webová lokalita používa službu Doubleclick, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Spoločnosť Doubleclick od spoločnosti Google používa súbory cookie na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás dôležité. Vášmu prehliadaču bude pridelené pseudonymné identifikačné číslo (ID), ktoré zistí, ktoré reklamy sa zobrazili vo vašom prehliadači a ktoré reklamy boli zobrazené. Súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje. Používanie súboru cookie DoubleClick umožňuje spoločnosti Google a jej partnerským webovým stránkam slúžiť iba na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev na našich alebo iných webových stránkach na internete. Informácie, ktoré sú generované súbormi cookie, sú prenesené spoločnosťou Google na vyhodnotenie na server v USA a uložené tam. Prenos údajov spoločnosťou Google tretím stranám sa uskutočňuje len v dôsledku právnych predpisov alebo v súvislosti so vzťahmi spracovania údajov.

Používaním našej webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov zhromaždených o vás spoločnosťou Google a vyššie uvedeným spôsobom, spracovaním údajov a uvedeným účelom. Pomocou nastavení prehliadača môžete kedykoľvek deaktivovať používanie súborov cookie. Okrem toho môžete vybrať nastavenia bežne používaných prehliadačov, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a individuálne rozhodli o ich prijatí, alebo vylúčiť prijatie cookies pre konkrétne prípady alebo všeobecne. Upozorňujeme však, že ak cookies neprijímate, nemusí byť možné používať niektoré alebo všetky funkcie našich webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosťou Google a súvisiacich s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP), ako aj spracovaním takýchto údajov stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného v rámci Odkaz na rozšírenie o deaktiváciu DoubleClick support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sk alebo môžete zrušiť súbory cookie DoubleClick prostredníctvom nastavení inzercie v sieti Google adssettings.google.com alebo na webovej stránke Digital Advertising Alliance youronlinechoices.com.

Optimizely

Na tejto webovej lokalite sa používa Optimizely, webová analytická služba spoločnosti Optimizely, Inc. ("Optimizely"). Optimizely. Optimalizuje používanie takzvaných súborov cookie, t. J. Textových súborov, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu spôsobu, akým používate našu webovú stránku. Informácie generované súborom cookie sa zvyčajne prenášajú a ukladajú na server Optimizely v USA. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa bude skôr Optimizely skrátená v členských štátoch Európskej únie alebo iných stranách Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa zašle na server Optimizely v USA a skráti sa tam. Tieto informácie používajte optimálne v našom mene, aby ste zhodnotili používanie našich webových stránok a zostavili správy o aktivite webových stránok. Adresa IP odoslaná spoločnosťou Optimizely z vášho prehliadača nebude zlúčená s inými údajmi Optimizely. Pomocou nastavení prehliadača môžete kedykoľvek deaktivovať používanie súborov cookie. Upozorňujeme však, že ak cookies neprijímate, nemusí byť možné používať niektoré alebo všetky funkcie našich webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Optimizely zhromažďovala údaje generované súborom cookie a súvisí s používaním našej webovej lokality (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovaním takýchto údajov spoločnosti Optimizely podľa pokynov na optimizely.com/opt_out.

Zabezpečenie dát

Spoločnosť FUJIFILM podniká adekvátne technické a organizačné bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred zneužitím a zabrániť strate údajov. Vaše osobné údaje sú uložené v bezpečnom operačnom prostredí, ktoré nie je prístupné verejnosti. Všetky osobné údaje, ktoré ste poskytli počas registrácie alebo používania personalizovaných služieb, budú prenesené v zašifrovanej podobe, aby sa zabránilo zneužitiu údajov treťou stranou.

Prevod, vývoz a spracovanie údajov mimo EÚ / EHP

Iné, ako sú tu opísané, nebudú uskutočnené žiadne prevody na tretie strany mimo skupiny FUJIFILM. Osobné údaje používateľov našich webových stránok z krajín mimo EÚ / EHP možno preniesť na pridružené spoločnosti FUJIFILM alebo distribútorov mimo EÚ / EHP, ktoré sú zodpovedné za príslušnú kategóriu alebo región produktov alebo služieb.

Externé odkazy

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Majte na pamäti, že spoločnosť FUJIFILM nie je zodpovedná za postupy ochrany osobných údajov týchto iných stránok. Upozorňujeme našich používateľov, aby si boli vedomí, keď opustia niektorý z našich webových stránok a prečítajú si vyhlásenia o ochrane osobných údajov na každej webovej stránke, ktorá zhromažďuje osobné údaje. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na informácie zozbierané našimi webovými stránkami.

Ďalšie informácie a kontakty, informácie, opravy, blokovanie a vymazanie.

Môžete kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov pomocou nasledujúcich kontaktných informácií:

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Data Protection Officer, FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (“FUJIFILM“, Fujistraße 1, 47533 Kleve, Germany. E-Mail: Frank.Walterfang@eu.fujifilm-rme.com.

Máte právo od nás požadovať prístup k a opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov alebo vzniesť námietky voči takémuto spracovaniu, ako aj uplatnenie vášho práva na prenos dát v súlade s GDPR a príslušnými zákonmi. Kontaktujte prosím uvedenú adresu e-mailom alebo poštou.

Máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu v súlade s GDPR a príslušnými zákonmi, ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, porušuje GDPR. Na tento účel môžete kontaktovať najmä orgán dohľadu v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu alebo miesto údajného porušenia.

Spoločnosť FUJIFILM si vyhradzuje právo na zmenu, zmenu alebo aktualizáciu týchto pravidiel ochrany osobných údajov. Ak sa rozhodneme zmeniť naše pravidlá ochrany osobných údajov, uverejníme revidované zásady ochrany osobných údajov. Pri návratových návštevách našich stránok si prosím nezabudnite prečítať pravidlá ochrany osobných údajov pri akýchkoľvek zmenách, pretože pokračovanie v používaní našich stránok po každej publikovanej revízii naznačuje váš súhlas s používaním vašich informácií v súlade so zmenenými, zmenenými alebo aktualizovanými zásadami ochrany osobných údajov.